หน้าแรก IT

คณะสาขาไอที

เรียนไอที IT มนุษย์ทองคำตอบโจทย์การทำงานในยุคนี้และงานแห่งอนาคต

น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อและทำงานในสายไอที ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก บทความนี้เราจะมาแนะนำเรียนไอที IT สาขาด้านไอที (Information Technology) ที่ตอบโจทย์การทำงาน และมีสอนในประเทศไท...

"สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" กับความได้เปรียบในการทำงานยุคดิจิทัล

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับความได้เปรียบในการทำงานยุคดิจิทัล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดเวร์ ...