หน้าแรก IT ไอทีรีวิว

เทคนิคการทำ Internet of Things (IOT) อย่างง่าย น้องๆ มัธยมก็ทำได้

วันที่เวลาโพส 31 พฤษภาคม 60 11:58 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
 
เรื่องไอทีใครว่ายาก นี่คือตัวอย่าง
เทคนิคการสร้าง Internet of Things แบบง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ที่น้องๆ มัธยมก็ทำได้
#เคล็ดลับ เรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด