หน้าแรก IT อาชีพไอที

5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ AI

วันที่เวลาโพส 12 กุมภาพันธ์ 62 16:41 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก ทั้งฝั่งอเมริกาและญี่ปุ่น ต่างก็ทยอยเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดล้ำที่จะมาทดแทนแรงงานคนอย่าง AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เกิดเป็นกระแสทั้งชื่นชมและหวาดกลัวว่าอาจจะทำให้คนทั่วโลกตกงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแท้จริงแล้วที่มนุษย์เราประดิษฐ์ AI ขึ้นมา เหตุผลหลักๆ ก็เพื่อมาช่วยให้งานบางอย่างของมนุษย์สบายขึ้น และมันยังทำให้เกิดงานใหม่ๆ ได้ด้วย ซึ่งจากรายงานล่าสุดของ Gartner ระบุว่า ในปี 2020 แม้ AI จะมีส่วนทำให้ลดการจ้างงานคนไป 1.8 ล้านตำแหน่ง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ให้ได้ 2.3 ล้านตำแหน่ง ซึ่ง Peter Sondergaard หัวหน้านักวิจัยของ Gartner คาดการณ์ว่า AI จะเพิ่มความสามารถของแรงงานและอาจเป็นผู้สร้างงานทั้งหมด

และ Babak Hodjat CEO ของบริษัท Sentient Technologies กล่าวเสริมว่า มี 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไปพร้อมๆ กับ AI ได้แก่อาชีพ Data Scientists, AI/Machine Learning Engineers, Data Labeling Professionals, AI Hardware Specialists และ Data Protection Specialists1) Data Scientist : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
เป็นอาชีพใหม่ของผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อน การหาแนวโน้ม และการอนุมาน การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด รู้จักอาชีพนี้เพิ่มเติม คลิก > นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)


2) AI/Machine Learning Engineers : วิศวกร ML 
วิศวกร ML จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการเขียนโค้ด ซึ่งอาชีพนี้จะทำงานร่วมกับ Data Scientist อีกที


3) Data Labeling Professionals : ผู้เชี่ยวชาญการระบุประเภทข้อมูล
ในยุคที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลและหลายหลายรูปแบบ Data labeler หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการระบุชื่อประเภทของข้อมูล จะกลายเป็นแรงงานหลักที่ต้องการเป็นจำนวนมาก การ Label ข้อมูลเป็นการเตรียมข้อมูลให้ Machine Learning สามารถนำไปใช้ได้ 


4) AI Hardware Specialists : ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ 
เป็นอีกอาชีพหลักตามอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุค AI เช่น การผลิต GPU chips ที่มีรูปแบบเฉพาะของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีต่างๆ จากความต้องการใช้ชิพและฮาร์ดแวร์ของ AI ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทุ่มเทให้กับการสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะเหล่านี้ ซึ้งทำให้เกิดความต้องการแรงงานทางด้านนี้อย่างมาก


5) Data protection specialists : ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล 
ในอนาคตจะมีความต้องการอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีค่า การเพิ่มขึ้นของ Machine Learning และการเขียนโค้ด การรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ฟังก์ชั่นและข้อมูลภายในระบบ จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากเครือข่ายจะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างอาชีพนี้หน่วยงานภาครัฐของไทย คือการประกาศรับสมัครงานในชื่อ "นักรบไซเบอร์" 


และแม้ว่า AI จะสามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการประจำและมีโอกาสจะมาแทนที่งานของบางคนบางตำแหน่งในอนาคต แต่การมาของ AI ก็จะช่วยสร้างงาน และทำให้เกิดอาชีใหม่ๆ อย่างอื่นได้เช่นกัน  และที่สำคัญคือ มนุษย์เราก็จำเป็นต้องมีการปรับตัว และพัฒนาทักษะของตนเอง เรียนรู้การใช้เทคโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาให้ทัน รวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องสนับสนุนให้แรงงานได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย


ที่มา
medium.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด