หน้าแรก IT อาชีพไอที

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อีกหนึ่งสายงานสำคัญขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 02 สิงหาคม 61 17:26 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Information Technology) สายงานสำคัญขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 

อีกหนึ่งสายงานที่มาแรง และมีความต้องการของตลาดแรงงานสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่มีแย่งตัวคนเก่งมีความสามารถระดับ (Professional Talent) ให้อยู่กับองค์กร ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การสร้างความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน เวลาในการทำงาน การทำงานจากที่บ้าน การอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ 

โดยกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมาก คือ งานด้านการวิเคราะห์และนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประเมินผล (Data Science) องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน คนทำงานด้านไอทีและวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ข้อมูลผู้บริหารเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการเติบโตหรือการวางแผน


การคัดบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างจะลงลึก ตั้งแต่ ด้านการศึกษา วิชาหลักที่เรียน ผลการเรียน สถาบัน การทำงานที่ผ่านมา ความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลและหลักวิชาการต่างๆ ดังนั้น ตลาดแรงงานในกลุ่มสายนี้มีมากแต่ยังคงขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันในตลาดแรงงานของคนกลุ่มนี้

โดยมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับเด็กจบใหม่สายงานด้านนี้ที่มีผลการเรียนดี มีทักษะด้านภาษา มีไหวพริบในการวิเคราะห์แบบเจาะลึกและมีหลักการ โดยค่าตอบแทนที่จะได้รับต่อเดือนอาจมากถึง 25,000-30,000 บาท ซึ่งมากกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับวุติปริญญาตรี 


ในส่วนระดับหัวหน้างานของสายงานด้านไอทีและเทคโนโลยี สำหรับตลาดในประเทศไทยค่อนข้างหายากเพราะเป็นสายที่ใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้าน และบางสิ่งบางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ บางองค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนการสรรหาโดยดึงแรงงานต่างชาติที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ให้มาเป็นหัวหน้างาน และให้ช่วยพัฒนาหรือสอนให้พนักงานคนไทยได้เรียนรู้

ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่ยังลังเลว่าจะเรียนสาขาอะไรที่จะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ อย่ามองข้ามสายงานทางด้านเทคโนโลยีนะ เพราะยุคนี้คือยุคดิจิทัล ทุกอย่างล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเอง
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด