หน้าแรก IT อาชีพไอที

งานไอที ยังครองแชมป์ อาชีพที่มีความต้องการสูงสุดในปี 2018 จาก jobbkk.com

วันที่เวลาโพส 05 กรกฎาคม 61 17:20 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แนวโน้มภาพรวมของตลาดแรงงานในประเทศไทยในปี 2018 ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนจากต่างชาติก็ช่วยส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในทางบวก อัตราความต้องการแรงงานจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และนี่คือ 5 อันดับอาชีพที่มีความต้องการสูงสุดในปี 2018 และทางเว็บไซต์ jobbkk.com มีประกาศรับสมัครงานกว่า 23,000 อัตรา 


อันดับ 1 งานขายและไอที

งานขาย 
จากการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกมีความต้องการฝ่ายขายที่มีศักยภาพสูง สำหรับอาชีพนี้ ตำแหน่งผู้จัดการจะมีความต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอีกด้วย
 
งาน IT 
เนื่องจากตอนนี้เป็นยุคดิจิทัลที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แทบจะทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้ ผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางในด้าน IT จึงเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจะยิ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน


อันดับ 2 โลจิสติกส์/วิศวกร/บัญชี   

โลจิสติกส์
เมื่อธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก และเมื่อขั้นตอนการซื้อ - ขายเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อมาก็คือการขนส่ง ธุรกิจการขนส่งจึงเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยเลย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความต้องการในอาชีพนี้นั่นเอง

วิศวกร 
บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นนำของโลก เผยว่าอาชีพนี้ ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการด้านการประกันคุณภาพจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจต่างๆ ส่วนความต้องการของอาชีพนี้สำหรับเด็กจบใหม่วุฒิป.ตรีจะคิดเป็นร้อยละ 7.2

บัญชี   
สำหรับงานด้านบัญชี หลายธุรกิจมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคนิคเฉพาะและมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจในระยะยาวได้ด้วย และการสรรหาบุคลากรในอาชีพนี้จะมีการแข่งขันสูงอีกด้วย


อันดับ 3 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ธุรการ/บริการลูกค้า/อาหารและเครื่องดื่ม   

เจ้าหน้าที่ QC 
ธุรกิจจะสามารถเดินต่อและเติบโตต่อไปได้ ธุรกิจนั้นก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตจึงต้องมีการควบคุมให้ได้ผลผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การขยายธุรกิจต่างๆ รวมถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจน้องใหม่จำนวนไม่น้อย อาชีพนี้จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการจำนวนมาก

งานธุรการ 
เป็นอาชีพยอดฮิตตลอดกาลเลยก็ว่าได้ เพราะทั้งด้านผู้สมัครเองก็สมัครงานนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนทางด้านผู้ประกอบการก็มีความต้องการบุคลากรในอาชีพนี้ไม่แพ้กัน เนื่องจากทุกธุรกิจจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ก็ต้องอาศัยการประสานงานจากอาชีพนี้ เรียกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สนับสนุนให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการผลิตผลงานของธุรกิจ ความต้องการในอาชีพนี้จึงเกิดขึ้นเรื่อยๆ

งานบริการลูกค้า 
ไม่ว่าจะธุรกิจใด หากไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ย่อมไม่เกิดการซื้อซ้ำและอาจส่งผลให้ธุรกิจนั้นยืนอยู่กับที่หรืออาจต้องปิดกิจการไปในที่สุด แต่หากได้รับการบริการที่ดี ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้นแน่นอน อาชีพนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจโดยตรง ความต้องการบุคลากรจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อาหารและเครื่องดื่ม   
ณ ตอนนี้ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มเกิดขึ้นมากมาย นอกจากรสชาติที่ดีแล้ว ลูกค้าย่อมต้องการการบริการที่ดีด้วย และหากธุรกิจใดมีข้อดีทั้ง 2 ข้อนี้ ธุรกิจนั้นย่อมได้ไปต่อ อาชีพนี้จึงมีความต้องการในหลายๆ ตำแหน่ง ตั้งแต่ตำแหน่งกุ๊ก ไปจนถึงผู้จัดการร้านที่มีความสามารถในการบริหารให้บุคลากรทั้งหมดในร้านสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ครบทั้ง 2 ข้อดังกล่าว


อันดับ 4 งานการตลาด
เป็นอาชีพที่ต้องมีการอัพเดทตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะตอนนี้ ต้องมีการทำการตลาดออนไลน์เพิ่มเข้ามา หากธุรกิจใดไม่มีการวางแผนหรือขาดบุคลากรในอาชีพนี้ ธุรกิจต้องได้รับผลกระทบในทางลบแน่ๆ  


อันดับ 5 งาน Part Time 
เป็นอาชีพที่หลายๆ ธุรกิจมีประกาศรับสมัครอยู่เรื่อยๆ เพราะงานในบางตำแหน่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติงานเพิ่มชั่วคราว จึงเป็นโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่กำลังศึกษา ได้หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน หรือคนที่มีงานประจำอยู่แล้วแต่มีเวลาว่าง ก็สามารถมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามา
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด