หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

ทำไมต้องเรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขานี้ดียังไง?

วันที่เวลาโพส 28 กันยายน 61 15:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไร? จบมาทำงานแบบไหน?

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer science) เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย

ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งระดับนามธรรมหรือแนวคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่าย ฯลฯ


สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนอะไร มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การทำงานภายในคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ที่เรียนเข้าใจหลักทำงานของคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่เป็นการผสมผสานระหว่างด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์อีกหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ สถิติ เรขาคณิต  รวมถึงอัลกอริทึมและเทคนิคในการเขียนโปรแกรม เรียกง่ายๆ ว่ารอบด้านเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น

1. การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์
2. โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์
3. การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
4. การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านกราฟิก/มัลติมีเดีย
5. การนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด
6. การคำนวณและการประยุกต์ใช้งานระดับสูง

การเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี เรียนอย่างรอบด้านของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาให้น้องๆ จบมาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถทำงานได้หลากหลาย ดังนั้น น้องๆคนไหนที่เลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุคไอทีอย่างนี้ รับรองว่าไม่มีตกงานแน่นอน

ซึ่งในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขานี้อยู่มากมาย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น


จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? 
สำหรับน้องๆที่มีคำถาม อยากจะรู้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อจบมาแล้วสามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง มาดูกันเลย

- งานด้านเทคนิคหรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้เขียนโปรแกรม/โปรแกรมเมอร์
- ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล(ระบบสารสนเทศ)
- ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิกหรืออนิเมชัน
- ผู้ประสานงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้จัดการแผนกด้านไอที
- ส่วนหรือฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์

ฐานเงินเดือนสำหรับนักศึกษาจบใหม่ อยู่ที่ 16,000-25,000 บาท 


ข้อมูลจาก :
www.sau.ac.th 
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด