หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

คนทำงานไอที นอกจากเก่ง Coding แล้ว ต้องมีทักษะอะไรเพิ่ม?

วันที่เวลาโพส 12 ตุลาคม 61 13:46 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานใน กลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้สรุปผลสำรวจพบว่า ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ

นอกจากนั้นแล้ว ในฝั่งของผู้ประกอบการหรือองค์กร แนะเพิ่มว่าบุคลากรในสายงานนี้ จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้เป็นภาษาหรือศัพท์ทางเทคนิค ต้องรู้จักอ่อนน้อม มีความอดทน เพราะเก่งงานอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องมี Service Mind พร้อมสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร หากยึดถือ ปฏิบัติและปรับตัวได้ 


ที่มา : 
www.dokbiaonline.com
www.jobthai.com 
www.softmelt.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด