หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

เมื่อทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน ยุค Internet of things (IOT) อยู่ตรงนี้แล้ว

วันที่เวลาโพส 19 ตุลาคม 61 09:53 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้เราจะชวนน้องๆ และทุกคนมาทำความรู้จักกับ Internet of things หรือ IOT เทคโนโลยีที่มาแรงและเป็นหัวใจของสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆ รอบตัวเรามากมาย พร้อมตัวอย่างเทคโนโลยีใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับ IOT ที่น้องๆ ต้องเคยได้ยินและรู้จักมาบ้าง  


Internet of Things หรือ IOT คือ การที่อุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตน รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อม และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย

เทคโนโลยีที่ทำให้ IOT เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

1) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระบบเซ็นเซอร์ 

2) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร 
เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำ อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth

3) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน
เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics


และนี่คือตัวอย่างสิ่งที่ IOT สามารถทำได้และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคนเรา

เซ็นเซอร์ภายในบ้าน ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่

อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน


ตู้เย็นอัจฉริยะ ที่มีตัวตรวจจับจำนวนสิ่งของต่างๆ ในตู้ เมื่ออาหารในตู้เย็นใกล้จะหมดอายุหรือสิ่งใดหมด จะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนให้เราสั่งซื้อของได้

Connected Car คือ รถยนต์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งภายในรถยนต์และภายนอกรถยนต์ได้ ตัวอย่างเช่น "ระบบการแจ้งเตือนการชน”  ระบบการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดในขณะที่น้ำมันใกล้จะหมด หรือเชื่อมโยงกับสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้รถยนต์ทำการลดความเร็วในขณะที่ไฟสัญญาณจราจรจะเปิดไฟเหลืองและแดงเพื่อให้หยุดรถ เป็นต้น


เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ เครื่องซักผ้าสามารถรายงานสถานการณ์ทำงานของเครื่องไปยังสมาร์ทโฟนได้ กรณีที่เราใช้เครื่องซักผ้าในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน สามารถตั้งค่าเครื่องซักผ้าในโหมดพิเศษโดยเมื่อเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วเครื่องจะปั่นผ้าเบาๆ ทุกสองนาที เพื่อให้มีอากาศไหลผ่าน ช่วยให้ผ้าไม่อับชื้น และเมื่อเรากลับถึงบ้าน เครื่องซักผ้าจะตรวจจับได้ว่าเรากลับบ้านแล้ว เครื่องซักผ้าจะจบการทำงานและแจ้งเตือน


นอกจากนี้ IOT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกันระหว่าง เครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง

โดยที่ข้อมูลทั้งหลายที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมจะถูกนำมาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที นอกจากการข้ามขีดจำกัดเรื่องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล อาจไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แต่สามารถควบคุมสั่งการได้โดยไร้ขีดจำกัดเรื่องสถานที่

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด