หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

เทคโนโลยี 5G ที่มาพร้อมกับการจ้างงานที่เปลี่ยนไป

วันที่เวลาโพส 03 มกราคม 62 10:41 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร หลายประเทศเริ่มมีการวางโครงข่าย 5G ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการทำงานแบบที่ใดก็ได้ ด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น และการจ้างงานรูปแบบใหม่ และนี่คือแนวโน้มแห่งอนาคตที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้
 ทั้งหมดนี้คือแนวโน้มการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2019 นี้ จะเห็นได้ว่าการทำงานจะถูกปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นที่มา :
thansettakij.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด