หน้าแรก IT รุ่นพี่ไอที

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่เวลาโพส 06 กุมภาพันธ์ 62 16:39 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฤดีมาส วัฒนศริ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคม พระบรมมหาราชวังที่มา: sau.ac.th 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด