หน้าแรก IT อาชีพไอที

จีน เพิ่ม 13 อาชีพใหม่ อนาคตไกล ช่วยพัฒนาประเทศ

วันที่เวลาโพส 23 เมษายน 62 23:18 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

จีนเร่งสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาเทคโนโลยี ด้วย 13 อาชีพใหม่! 

บอกเลยว่าสายงานทางด้านเทคโนโลยี นับวันยิ่งทวีความสำคัญไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศมหาอำนาจอย่างเช่น "จีน" ที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

ส่วนหนึ่งก็ด้วยแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าให้ความหมายของสินค้าผลิตในจีนคือสินค้าที่มีเทคโนโลยีระดับสูง นอกจากนี้จีนยังมีแผนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี AI และมีงานวิจัย รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ออกมาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของประเทศจีนในการสร้างการพัฒนาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวนำประเทศอื่น

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 กระทรวงทรัพยากรมนษย์และสวัสดิการสังคม (Ministry of Human Resources and Social Security: MHRSS) ก็ได้เปิดตัว 13 อาชีพใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ตลาดแรงงานก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน โดยทั้ง 13 อาชีพ ได้แก่


น้องๆ สังเกตไหมว่าอาชีพเหล่านี้ ล้วนเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึีงถือเป็นสายงานสำคัญที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างก็ต้องการ เอาล่ะ ใครที่เห็นโอกาสและช่องทางการเรียนและการทำงานที่อนาคตดีแบบอินเตอร์เนชั่นแนล อย่ามองข้ามสายงานด้านไอทีเด็ดขาด
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด