หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

แนะนำวิชาเลือกเสรี เรียนไว้เสริมทักษะด้านไอที

วันที่เวลาโพส 27 มิถุนายน 62 19:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ หลายคนคงพอรู้กันแล้วว่าหลังจากเริ่มเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ทุกมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่านอกจากวิชาหลักของสาขา และวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนแล้ว น้องๆ ยังจะต้องได้ลงเรียน "วิชาเลือก" หรือตัวฟรีเพิ่มไปในหลักสูตรพื้นฐานด้วย

ซึ่งเจ้าวิชาเลือกนี้ แม้จะเป็นวิชาที่เรามีอิสระในการเลือกเรียนอะไรก็ได้(ที่มีสอน) น้องๆ ก็อย่าคิดว่า ลงเรียนไปเถอะ วิชาไหนก็ได้ที่ "เรียนง่ายๆ ได้ A ไม่ยาก"

แต่พี่ๆ ขอแนะนำด้วยความหวังดี (เพราะพี่ก็เคยคิดแบบนั้น) ว่าวิชาเลือก ควรเป็นวิชาที่จะมาช่วยเสริมความรู้หรือเพิ่มทักษะที่น้องๆ จะสามารถเอาไปใช้ต่อยอดการทำงานหรือเรียนต่อได้ในอนาคต

และบทความนี้ทาง Admission Premium จะขอมาแนะนำ วิชาเลือกเสรีที่จะช่วยเสริมทักษะความรู้ด้าน IT ให้แก่น้องๆ เอาไว้เป็นตัวเลือกนะคะ จะมีวิชาอะไรของมหาวิทยาลัยไหนบ้าง มาดูกันเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
COMP HLTH SCI 
น้องๆจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ส่วนน้องๆที่ชอบสายโปรมแกรมเมอร์ก็จะได้เรียนการเขียนโฮมเพจและการนำเสนอโฮมเพจ รวมไปถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์
 
MOD TECH 
เป็นวิชาเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและศึกษางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อย่างเช่น ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจทางดีเอ็นเอและโครโมโซม การถอดรหัสพันธุกรรม เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เทคนิคการปลูกถ่ายอวัยวะ การตรวจสารเสพติด เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : gened.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING
น้องๆคนไหนที่อยากมีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาเลือกเสรีวิชานี้น้องๆจะได้เรียนตั้งพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทำงานระบบซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 
GENERAL CONCEPTS OF COMPUTER
วิชาเลือกเสรีวิชานี้จะเน้นไปในด้านให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น เรื่ององค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : reg.tu.ac.th/
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
GAME APPRECIATION
สำหรับน้องๆสาย E-Sport น่าจะชอบวิชาเลือกเสรีวิชานี้โดยเฉพาะเนื้อหาการเรียนที่จะได้เรียนเกี่ยวกับเกมส์แล้วแถมยังจะได้ฝึกทักษะการ Cast Game อีกด้วย (แต่น้องๆต้องติดตามการเปิด/ปิดเซคในแต่ละเทอมด้วยนะคะ)
 
INTRO INTERACTIVE PIXELS
วิชาพิกเซลเชิงอันตรกิริยาเบื้องต้น เหมาะกับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เป็นวิชาเลือกเสรีที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่สร้างภาพตอบโต้กับผู้ใช้งาน น้องๆคนไหนที่อยากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมลองมาศึกษาดูก่อนได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : reg.cmu.ac.th/web/th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ESSENTIAL COMPUTER TOOLS AND SKILLS
เป็นหนึ่งวิชาเลือกที่ค่อนข้างจะคลุมทักษะการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องมือการผลิตภาพและการประยุกต์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มและเอกสารออนไลน์ เป็นต้น

COMPUTER APPLICATIONS
วิชาเลือกตัวนี้จะเน้นไปทางด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นหลักแต่ก็จะมีการสอนเรื่องพื้นฐานขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ไปจนถึงการใช้โปรแกรมประมวลราคาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อื่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : registrar.ku.ac.th/
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
INFOGRAPHIC DESIGN
เหมาะกับน้องๆที่ชอบสายงานด้าน Graphic งานออกแบบบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาเลือกเสรีวิชานี้จะสอนให้น้องๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงการออกแบบอินโฟกราฟิก และเครื่องมือการสร้างรูปแบบสื่อต่างๆ
 
FUN WITH AI
เป็นวิชาเลือกเสรีที่จะสอนให้น้องๆรู้จักการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้คาดเดาและและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากโซเชี่ยลมีเดีย ธุรกิจสินค้าออนไลน์ และการควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ ไปจนถึงการทำโครงงานจากการใช้ CLOUD PLATFORM ในเบื้องต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : gened-kmitl.org/


ทั้งนี้ น้องๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเลือกเสรีในสถาบันของแต่บะคนอีกครั้งว่า มีเงื่อนไขหรือรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมในการเข้าเรียนรายวิชานั้นๆ หรือไม่ ขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีตามที่ตนเองชื่นชอบนะคะ

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด