หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

ใช้ Social Media อย่างรู้ทัน เพราะมีผลต่อการสมัครงาน

วันที่เวลาโพส 17 ตุลาคม 62 02:33 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ Social Media เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนต่างเล่นต่างเสพสื่อบนโลกออนไลน์ซึ่งหน้าโปรไฟล์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ เนื้อหาการเสพสื่อ รวมไปถึงการใช้ไวยากรณ์การสะกดคำ

และทราบหรือไม่ว่า Social Media มีผลต่อการสมัครงานอีกด้วยเนื่องจากเป็นอีกนึงวิธีที่ฝ่ายบุคคลสามารถตัดสินใจรับเข้าทำงาน วันนี้พี่ๆ Admission Premium จะแชร์พฤติกรรมใช้ Social Media แบบไหนที่ฝ่ายบุคคลไม่ปลื้มมาเช็กกันได้ด้านล่าง


การแชร์ หรือ โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
   รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความที่มีเนื้อหาเชิงในทางลบฝ่ายบุคคลไม่ชอบแน่นอน โดยเฉพาะการโพสต์ข้อความหยาบคายต่อบุคคลหรือแสดงความเห็นด้านลบเพราะสามารถบ่งบอกถึงนิสัยส่วนตัวของตัวน้องๆได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้นควรใช้คำที่สุภาพมากขึ้น หรือไม่ก็ตั้งค่าโพสต์ให้เห็นได้เฉพาะ "เพื่อน" เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะพลาดการได้งาน

ไวยากรณ์และการสะกดคำ
   เรื่องใช้คำให้ถูกต้องก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งในบริษัทใหญ่ๆ การใช้คำ ภาษา ไวยากรณ์สำคัญมากเพราะต้องใช้ในเรื่องของการกรอกข้อมูล เอกสารสำคัญหากตกหล่นเพียงนิดเดียวก็ต้องแก้ใหม่ซึ่งอาจจะทำให้งานล่าช้าได้ 

ข้อมูลส่วนตัว/ระดับการศึกษา
   ข้อมูลส่วนตัวและระดับการศึกษาเป็นอีกข้อพื้นฐานที่ฝ่ายบุคคลต้องการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงอาจจะดูได้จากภาพกิจกรรมตอนที่ศึกษาอยู่ การเข้าร่วมอบรมต่างๆ หรือผลงานของตัวเองที่แชร์บนโซเชียลส่วนตัว ซึ่งทุกอย่างเป็นหลักฐานยืนยันได้หมดและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้อีกด้วย
 
การที่น้องๆสร้างภาพลักษณ์โปรไฟล์ที่ดีบนโลก Social Media ท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลดีให้กับตัวน้องๆเองไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน และมุมมองจากคนภายนอกที่มองกับมาหากน้องๆคนไหนยังใช้ไปในทางลบควรจะรีบเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะสายไปแล้วจะพลาดโอกาสในหน้าที่การงานที่ดียิ่งบริษัทใหญ่ๆภาพลักษณ์สำคัญที่สุด

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด