หน้าแรก IT อาชีพไอที

ประโยชน์ของ Social Media ในยุคดิจิทัล

วันที่เวลาโพส 18 มกราคม 63 23:01 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

อย่างที่เรารู้กันดีว่า Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line, Instagram, Twitter, Blog ฯลฯ สื่อเหล่านี้มีบทบาทอย่างมากสำหรับคนในยุคดิจิทัลที่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน กลายเป็นพื้นที่ในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ และทำกิจกรรมประเภทต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การทำงานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งการใช้ประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถทำได้อย่างหลากหลาย

บทความนี้เราจึงอยากมาแนะนำวิธีการเล็กๆ น้อยๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษาและว่าที่พนักงานใหม่ในยุคดิจิทัลนี้ให้ทราบและเตรียมตัวกันไว้ก่อน นั่นก็คือ เทคนิคการใช้ Social Media ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตการทำงานในยุคดิจิทัล มาดูกันว่า Social Media ที่เราใช้กันอยู่นั้น สามารถเป็นตัวช่วยในการทำงานแบบไหนให้เราได้บ้าง


- ใช้ Social Media เป็นหนึ่งในช่องทางการทำธุรกิจของตนเอง
Social Media กลายเป็นพื้นที่ทางการค้าและการตลาด หรือที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ ซึ่งเจริญเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก Social Media นั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบาย จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ

-  ใช้ Social Media เป็นห้องประชุมเคลื่อนที่
ในการทำงานเป็นทีมหลาย ๆ ครั้งจะต้องมีการประชุมหรือระดมสมอง เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้น Social Media อย่างเช่น Line หรือ Facebook ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มในการสนทนา โทร วิดีโอคอล และ Live ภายในกลุ่มได้ จึงเหมาะอย่างมากที่จะเป็นพื้นที่หรือสื่อกลางในการประชุม พูดคุย ออกเสียงหรือประสานงาน เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าประชุมได้ ระยะทางจึงไม่เป็นอุปสรรคในการประชุม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม

- Social Media บันทึกและแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
ข้อมูลดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน เราสามารถส่งต่อและแบ่งปัน link หรือไฟล์ข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานได้ด้วย เช่น Line มีฟีเจอร์ Keep ที่สามารถบันทึกข้อความ ไฟล์ข้อมูล link รูปภาพหรือวิดีโอได้

- ใช้ Social Media เผยแพร่และแจ้งข่าว
ใช้พื้นที่ของ Social Media ในการแจ้งข่าวสาร ข่าวด่วน หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับการทำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง


ปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึงจึงทำให้เกิดการใช้ Social Media เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน ซึ่งมีข้อดีอย่างมากในการทำงานเป็นทีมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ด้วย Social Media จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานในยุคดิจิทัลของเราทุกคนง่ายขึ้นได้อย่างแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก : SAU Blog 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด