หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

ทักษะที่ตลาดงานมีความต้องการมากที่สุด ในปี 2020

วันที่เวลาโพส 05 มีนาคม 63 21:25 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ เพื่อนๆ วัยทำงานอยากรู้ไหมว่า ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทั่วโลกในตอนนี้ มีทักษะอะไรบ้างที่เราควรมีติดตัวเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน บทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน โดย LinkedIn เว็บไซต์หางานที่ได้รับความนิยม เปิดข้อมูลทักษะการทำงานที่กำลังเป็นที่ต้องการที่สุดในปี 2020 ประกอบไปด้วย 10 Hard Skill (ทักษะความเชี่ยวชาญ) และ 5 Soft Skill (ทักษะด้านผู้คน) ที่มีความต้องการมากที่สุดในสังคมการทำงาน สำหรับปี 2020 ดังนี้


ด้วยเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราเห็นกันในโลกทุกวันนี้ ทำให้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานนั้นเปลี่ยนไป ทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสำคัญมากขึ้น และบางทักษะที่เคยมีความต้องการ ก็ถูกลดบทบาทลง รวมไปถึง Soft Skill ทักษะด้านผู้คนที่บริษัทและองค์กรต่างๆต้องการคนที่มีทักษะเหล่านี้กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การปรับตัว หรือความคิดสร้างสรรค์

Hard Skills หรือ ทักษะความเชี่ยวชาญในสายงาน ประกอบไปด้วย
1. Blockchain
2. Cloud computing
3. การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical reasoning)
4. Artificial intelligence
5. การออกแบบ UX (UX design)
6. การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business analysis)
7. การตลาดพันธมิตร (Affiliate marketing)
8. ทักษะการขาย (Sales)
9. การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Scientific computing)
10. การตัดต่อวิดีโอ (Video production)

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) ที่เป็นที่ต้องการเหล่านี้ เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ทั้ง Bockchain, Cloud Computing และ AI ล้วนเป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งนั้น สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงต้องสร้างทักษะใหม่ให้ตอบรับกับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ


Soft Skills หรือ ทักษะทางด้านสังคมและทัศนคติ
1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
2. การโน้มน้าวใจ (Persuasion)
3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
4. การปรับตัว (Adaptability)
5. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ทักษะด้านทัศนคติและผู้คน (Soft Skills) กลับเป็นทักษะที่มีอายุยาวกว่า ทักษะต่างๆที่อยู่ในลิสต์นี้ ล้วนเป็นทักษะที่มีอยู่มานานแล้ว หมายความว่าแม้ทักษะเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบเรียนรู้ เพื่อให้ทันโลกรอบตัว แต่ก็เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี และเมื่อคุณมีทักษะเหล่านี้แล้วคุณจะสามารถพึ่งพามันไปได้อีกนาน


ที่มา
business.linkedin.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด