หน้าแรก เรียนต่อต่างประเทศ สอบติด Top 10 ม.ระดับโลก

ข้อดีที่คุณต้องอยากรู้ เมื่อจะไปเรียนต่อที่อเมริกา

วันที่เวลาโพส 27 กรกฎาคม 60 10:16 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยม ส่วนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยที่นี่ให้โอกาสกับนักเรียนหรือนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น การสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกต่างมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ให้เลือกเรียนมากกว่า 4,000 แห่ง การเรียนต่อที่อเมริกาในระดับอุดมศึกษานั้น เป็นที่ยอมรับในแง่คุณภาพและความหลากหลาย ซึ่งยังช่วยขับเคลื่อนบทบาทระดับผู้นำในภาคธุรกิจ เทคโนโลยี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และนี่คือ ข้อดีของการมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรานำมาฝากกัน


1. การศึกษาของอเมริกาได้รับการยอมรับในระดับโลก มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Harvard University, MIT, Stanford University

2. ได้รับโอกาสการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอน

3. หลักสูตรมีให้เลือกเรียนหลากหลาย และมีสถาบันให้เลือกมากมาย

4. เปิดกว้างทางความคิด ให้อิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ ทำให้มีอิสระในการแสดงออก

5. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีไปพร้อมกัน ซึ่งอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีความเจริญอันดับต้นๆ ของโลก และมีการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ในอนาคต

6. เด็กที่มาศึกษาต่อที่อเมริกาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันที่กำหนด สามารถขอสิทธิในการอาศัยอยู่ที่อเมริกาได้อีก 1 ปี เพื่อหาประสบการณ์การทำงาน

7. การขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (วีซ่าF1) สำหรับนักเรียนไทย ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะว่าประเทศไทยและอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ตีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด