หน้าแรก เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนเด่นต่อต่างประเทศ

คุณพร้อมแค่ไหน? กับ 3 ปัจจัยสำคัญที่ต้องคิด ถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศ

หากใครคิดจะไปเรียนต่อในต่างประเทศ สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือความต้องการของตัวเอง คุณสมบัติหรือทักษะ รวมทั้งเรื่องการเงินของตัวด้วยว่ามีพร้อมมากแค่ไหน และกว่าเราจะวาางแผนหรือเลือกที่เรียนได้ หลายคนก็คิดหนักเป็นเดือนๆ ...