หน้าแรก เรียนต่อต่างประเทศ โอกาสงานในอนาคต

ไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ช่วยให้ฉลาดและมีโอกาสงานมากขึ้น!

วันที่เวลาโพส 13 กรกฎาคม 61 10:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากปลายทางเราจะได้ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ เดินเล่นชมวิวเท่ๆ ช็อปปิ้งหรือตระเวนชิมอาหารร้านดังๆ และได้สัมผัสวัฒนธรรมสังคมแปลกใหม่แล้ว การท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีประโยชน์ดีแฝงอยู่ด้วย โดยงานวิจัยของ William W. Maddux รองศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมของโรงเรียนธุรกิจ INSEAD ระบุว่า การได้ออกไปเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ จะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งหรือฉลาดขึ้นได้


จากการสำรวจนักเรียนในระดับ MBA พบว่า นักศึกษาที่มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมอื่นสูง จะมีความสามารถในการจับประเด็น เห็นมุมมองที่ขัดแย้งกันหลายมุมได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาเดียวกัน และการที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ ยังทำให้พวกเขามีมุมมองที่กว้างขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

รองศาสตราจารย์ Maddux ยังทำการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายกับจำนวนงานที่นักศึกษาเหล่านั้นได้รับการเสนอเมื่อเรียนจบ เห็นได้ชัดว่า พวกเขาได้รับข้อเสนองานมากกว่านักศึกษากลุ่มอื่น โดย Maddux ให้ข้อสรุปว่า เมื่อเราได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะทำให้จิตใจและการผูกโยงกับวัฒนธรรมต่างๆ กำหนดการเติบโตอย่างผสมผสาน ทั้งยังจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการทำงานได้มากกว่าอีกด้วย
 

'' นักเรียนที่เคยไปอาศัยและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างประเทศ
จะมีประสิทธิภาพเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมได้ ''

 
นอกจากนั้น Maddux และเพื่อนร่วมงานของเขา ยังได้ทำการสำรวจกลุ่มนักเรียนก่อนการเข้าสอบ The Remote Associates Test (การทดสอบความคิดสร้างสรรค์) โดยให้พวกเขาเขียนประสบการณ์เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนที่เคยไปต่างประเทศสามารถแก้ปัญหาในข้อสอบได้มากกว่าถึง 50% โดยทีมวิจัยได้ข้อสรุปว่า การไปอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เรียนรู้ ไม่ทำความเข้าใจ และไม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอาจไม่เพียงพอ
 

 
ที่มา :
The MATTER
www.forbes.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด