หน้าแรก เรียนต่อต่างประเทศ ทุนเด่นต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศฟรี ทุนก.พ. รอบ 19 ก.ย.-10 ต.ค. 2560 เปิดโอกาสดีให้ชีวิต ทางนี้เลย

วันที่เวลาโพส 02 ตุลาคม 60 11:55 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ ม.6 ที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลายคนอาจเคยได้ยินหรือกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนกพ. ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร บทความนี้ทีมงาน AdmissionPremium ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาแต่ละประเภทมาไว้ให้น้องๆ ได้ศึกษาและนำไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจวางแผนอนาคตต่อได้อย่างง่าย

โดยทุนแต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดที่ต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของระยะเวลาการใช้ทุน จำนวนเงินที่ต้องใช้หากไม่กลับมาทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนทุนที่ออกให้แต่ละอย่าง และข้อสอบที่ต้องทำเพื่อชิงทุนแต่ละแบบ นอกจากความแตกต่างพวกนี้แล้ว ขั้นตอนหรือคุณสมบัติการสมัครอื่นๆ ที่เหลือก็เหมือนกัน


คุณสมบัติเบื้องต้นที่น้องๆ ต้องผ่าน
- อายุไม่เกิน 20 ปี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- GPA ไม่ต่ำกว่า 3.5
- ไม่เคยสอบตกตอนมัธยมปลาย
- เรียนจบมัธยมปลายตอนปี 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงฯ รับรอง 

ขั้นตอนการสมัครรับทุน
- เลือกสอบ มากที่สุด 2 ทุน ทุนละ 1 ที่เท่านั้น
- สมัคร 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บ คลิกที่นี่  (ชำระค่าธรรมเนียมที่ ธนาคารกรุงไทย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ตุลาคม 2560
- สอบ 4-7 พฤศจิกายน 2560 (จะประกาศสถานที่ภายหลัง)

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งช่วงม.ปลาย
3. หนังสือรับรองความประพฤติ (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) จากครูประจำชั้น อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
*เขียนสำเนาถูกต้อง และเลขที่ประจําตัวสอบ ใส่ซอง A4  เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

1. ทุนเล่าเรียนหลวง : จำนวน 9 ทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำนวน 72 ทุน
3. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน 
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 9 มกราคม 2561
ประเมินความเหมาะสม วันที่ 25, 27 - 28 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ข้อมูลเพิ่มเติม:
http://scholar2.ocsc.go.th
โทร : 02 547 1910-1911-1955 , 02 635 3392-5

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด