หน้าแรก เรียนต่อต่างประเทศ โอกาสงานในอนาคต

โกอินเตอร์ไปกับ 9 อาชีพสุดฮอตกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก

วันที่เวลาโพส 21 ธันวาคม 60 13:26 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ใครกำลังมองหาอาชีพและเตรียมเส้นทางพร้อมโกอินเตอร์ บทความนี้เราขอนำเสนอ 10 อาชีพกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก จากข้อมูลของเว็บไซต์ชื่อดัง businessinsider.com ได้เผยแพร่ข้อมูลของ Michael Page ที่ทำการ สำรวจอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดใน 24 ประเทศทั่วโลก โดยอ้างอิงจากการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรายชื่อสาขาอาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุด จากรัฐบาลแห่งชาติในกลุ่มประเทศ OECD (Organisation for EuropeanEconomic Co-operation) จะมีอาชีพใดบ้างที่ตลาดโลกต้องการสูงมากในแต่ละทวีป ตามมาดูกันเลย


1. วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา (Software engineers and developers)
"วิศวกรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์" เป็นอาชีพที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั่วโลกล้วนต้องปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่มีก็ทวีความซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างวิศวกรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มาช่วยทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา รวมถึงอาชีพ นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และนักพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีความต้องการสูงสุดใน 24 ประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และเอเชีย 


2. วิศกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineers)

"วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์" อีกหนึ่งสาขาอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่หลายประเทศยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญรองจากวิศวกรซอฟแวร์ โดยงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาย่อยของวิศวกรรมไฟฟ้า มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบและทดสอบวงจรรวม ควบคุมกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน ติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการสูงใน 19 ประเทศ ทั่วโลก


3. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineers)
"วิศกรเครื่องกล" มีความสำคัญมากต่อระบบอุตสาหกรรม นอกจากการออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ แล้ว วิศวกรเครื่องกลยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน เรือ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผลการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้พบว่า งานด้านวิศกรรมเครื่องกลมีความต้องการสูงในหลายประเทศทั้งในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ-ใต้ และโอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบเอเชีย รวมทั้งหมด 19 ประเทศด้วยกัน


4. พยาบาล (Nurses)
"พยาบาล" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดแคลน มีความต้องการสูงมากทั่วโลก และมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูง โดยหน้าที่หลักของพยาบาลคือการดูแลผู้ป่วย เป็นผู้ช่วยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ Registered nurse (RN) โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พยาบาลมีความต้องการที่สูงมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา มีบริษัทที่ให้บริการ Home care เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุมากขึ้นและมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ป่วยพักฟื้นอยู่ที่บ้านมากกว่าสถานพยาบาล ประเทศที่มีความต้องการพยาบาลสูงในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย ยกเว้นอเมริกาใต้และเอเชีย


5. แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ (Doctors and Medical practitioners)
"แพทย์" เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดอาชีพหนึ่ง และยังมีความต้องการสูงจนถึงขั้นขาดแคลนในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากอาชีพแพทย์แล้ว ความต้องการยังรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แขนงต่างๆ ด้วย และแม้จะเป็นคณะที่ใฝ่ฝันอันดับต้นของนักศึกษาจากทั่วโลก แต่สถาบันการศึกษาก็ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย และโอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบอเมริกาใต้


6. วิศวกรโยธา (Civil Engineers)
องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับโลก ทำให้อาชีพ “วิศกรโยธา” ซึ่งเป็นบุคคลที่วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ เป็นที่ต้องการสูงมาก รวมไปถึงรายได้ที่ดีต่อเนื่องของวิศวกรรมสาขานี้ จากผลการสำรวจพบว่าในประเทศกลุ่มทวีปต่างๆ ยังคงขาดแคลนวิศกรโยธา 


7. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers)
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา พบว่า "วิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์" ที่ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากทำงานในบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสื่อสารหรืออิเลคโทรนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมทางด้านนี้กำลังเติบโต ทำให้เกิดความต้องการวิศวกรที่มีคุณสมบัติด้านนี้เป็นจำนวนมาก ยังคงเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในแถบยุโรป มากถึง 11 ประเทศ รวมถึงอเมริกาเหนือ-ใต้ และประเทศในโอเชียเนีย


8. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysts)
"นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที" แน่นอนว่าทุกวันนี้โลกเราคือยุคดิจิทัล ธุรกิจทุกอย่างล้วนเป็นการแข่งขันด้านข้อมูล การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือบุคลากรที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกซักเท่าไหร่ และเกิดความขาดแคลนในหลายประเทศทั่วโลก อย่างโซนยุโรป 7 ประเทศ, อเมริกาเหนือ (USA), อเมริกาใต้ (บราซิล), เอเชีย (เกาหลีใต้) และเอเชียเนีย (ออสเตรเลีย)


9. นักบัญชี (Accountants)
"นักบัญชี" ถือเป็นอาชีพที่สำคัญมากสำหรับทุกกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน และทุกยุคสมัย จึงไม่น่าแปลกใจที่ในหลายประเทศ สาขาการศึกษาด้านบัญชีจะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถการันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน ที่สำคัญรายได้เฉลี่ยต่อปีก็สูงเทียบเท่าแพทย์หรือวิศวกรเลยทีเดียว เพราะงานของนักบัญชีนั้นสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน่วยงาน รวมไปถึงการนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ และมีความต้องการนักบัุญชีที่สูงมากเกือบทุกประเทศจาก 5 ทวีป


ที่มา:
businessinsider.com 
www.manager.co.th 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด