สอบเข้ามหาวิทยาลัย5 อาชีพ เรียนจบ ไม่ตกงาน 100%

“เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำไหมนะ” นี่คงเป็นความคิดของน้อง ๆ หลายคน ขณะเลือกสาขาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเลือกจากความชอบ หรือความต้องการส่วนตัวแล้ว ...TOP กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศฯ วารสาร อักษร รัฐฯ นิติฯ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะอักษรศาสตร์ ณ วันที่ 16/05/2560 ===================================...


เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประจำปีการศึกษา 2560)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ในระบบแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560) องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ...


"นิติศาสตร์+ดิจิทัล" พร้อมก้าวสู่นักกฎหมาย 4.0 เปิดประตูสู่งานใหม่บนโลกดิจิทัล

เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” อาจจะเป็นคำทุกคนคงได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้ว ในปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ...


นิติศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อโลกขยับ นักกฎหมายต้องตามให้ทัน

U-Review คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย คือ กฎหมายตราสามดาว ประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม ...


จากสาวโรงงานเป็นผู้พิพากษา "เส้นทางสู่การเป็นผู้พิพากษา"

เป็นที่พูดถึง และชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาของท่านผู้พิพากษา ลัดดาวรรณ หลวงอาจ จากอดีตสาวโรงงาน คนรับจ้างปรบมือ พนังงานเซเว่น ...


เตรียมพร้อมไว้ก่อน สรุปเกณฑ์คะแนนรับตรง 59 (ม.เกษตรศาสตร์ฯ)

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆใกล้เวลาสมัครสอบต่างๆเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น GAT-PAT หรือวิชาสามัญ Dek60 คงเตรียมตัวกันอย่างหนักหน่วง ตอนนี้บางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับตรงไปบ้างแล้ว ...


รับตรง59 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 51 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ...


รับตรง59 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์) จำนวน 112 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุน...


รับตรง59 รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปฏิทินดำเนิน...


รับตรง59 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปฏิทินดำเนินการ วันรับสมัคร ...


รับตรง59 นักเรียนผลการเรียนดีที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนผลการเรียนดีที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อใน คณะสังคมศาสตร์ ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัครด้วยตัวเอง ...