สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


E-Book เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021

เรียนอินเตอร์ที่ไหนดี? 2021 E-Book ที่จะมาแนะนำเส้นทางสู่หลักสูตรอินเตอร์ สอบอะไรบ้าง? การสอบต่างกันอย่างไร? คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ได้อย่างไร? ...


ม.แสตมฟอร์ด ประกาศยกระดับมหาวิทยาลัย เน้นเพิ่มองค์ความรู้ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงธุรกิจ สร้างบัณฑิต 4.0

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเดินหน้าเต็มสูบยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เต็มรูปแบบ เผยโมเดล 4- I ใช้ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน ...


SPU BU ABAC 3 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ "ปั้นนักศึกษาเป็นเถ้าแก่น้อย" ร่วมกระทรวงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ร่วมมือกับกระทรวงพานิชย์ จัดหลักสูตร "บี ยัวร์ โอน บอส" ...


จบแล้วไม่ตกงานแน่นอน!! เรียนการจัดการธุรกิจการบิน

น้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสาขาอะไรต่อไปดี บทความนี้จะแนะนำสาขาวิชาที่รับประกันว่าเรียนจบแล้ว ...


รับตรง 60 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (รุ่น 1) ม.แม่โจ้

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (รุ่น 1) รับผู้กำลังศึกษาม.6 ...


เรียนบริหารสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล อนาคตไกลในยุคไทยแลนด์4.0

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ ...


เผยเหตุผลทำไมสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ถึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการบิน มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ...


มุ่งเน้นการเรียนผ่านประสบการณ์จริง บนพื้นฐานความรู้จากทฤษฎี พร้อมให้นักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า เป็นผลให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คน ...


KFC ประเทศไทย ขายกิจการ 244 สาขาสุดท้าย เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบรนด์สู่โหมดแฟรนไชส์ 100%

KFC ประเทศไทย ขายกิจการ 244 สาขาสุดท้าย เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบรนด์สู่โหมดแฟรนไชส์ 100% ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทแม่ ปรับเปลี่ยนเพื่อเน้นประสิทธิภาพในการบริหาร ...


"งานด้านบริการ" หนึ่งอาชีพที่เรียนจบไม่มีตกงาน หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM)

จากการสำรวจ 10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด (ระดับหัวหน้างาน) จาก Jobsdb.com ระหว่างปี 2015 และ ปี 2016 หนึ่งอาชีพที่ครองสายงานที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งสองปีซ้อนก็คือ ...


“เด็กอินเตอร์ธุรกิจยุคใหม่ ต้องเข้าใจวัฒนธรรมโลก” หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM)

ชีวิตวันสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัย แต่นับเป็นก้าวแรกของชีวิตการทำงาน ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในปัจจัยของการเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของน้องๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ...


" รางรถไฟคดเป็นงูแบบนี้ หน้าที่ใครซ่อมแซม? "

แม้ว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยจะลดลง แต่มวลน้ำที่พัดมาก็ได้นำกรวด หิน ปูน ไม้หมอน ของทางรถไฟสายใต้ไปด้วย ทำให้รางรถไฟคดเคี้ยวราวกับงูอย่างที่เห็นในภาพ ...


รีวิว 5 สาขาที่ทุกสายการบินขาดไม่ได้

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ลมใต้ปีกแห่งธุรกิจการบิน” คอยพยุงเครื่องบินไว้ให้สามารถรับส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย ...


รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ(สองภาษา) ปฏิทินดำเนินการ รับสมัคร ...