หน้าแรก เรียนนวัตกรรม อาชีพ

5 อาชีพดาวรุ่งทั้งในไทยและต่างประเทศ

วันที่เวลาโพส 13 ธันวาคม 61 15:28 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลก่อให้เกิดอาชีพใหม่มากมาย แต่คนที่มีความรู้ความสามารถกลับมีจำนวนน้อย แม้จะมีปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. เข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์บ้างแล้วก็ตาม

แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ทั้งหมด โดยเฉพาะงานครีเอทีฟ งานวิทยาศาสตร์ขั้นสูง หรืองานวิจัยและรวบรวมข้อมูล ที่ยังไม่สามารถมาทดแทนได้  โดยในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้มี 5 อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก
 

1. ตำรวจไซเบอร์
    การเข้าถึงข้อมูลในตอนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก หากมีการนำข้อมูลไปบิดเบือน และเผยแพร่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล เพื่อคอยตรวจสอบ และอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
 
 
2. วิศวกรพัฒนายานยนต์
    การผลิตยานยนต์ในอนาคตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่มมีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น ทำให้วิศวกรด้านนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ที่พัฒนาด้านยานยนต์
 
 
3. นักเทคโนโลยีชีวภาพ
    หากสามารถนำสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตในด้านเกษตรกรรมมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในอนาคต  
 
 
4. นักวิจัยอาหาร
    การบริโภคเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับตัว ไม่ได้ผลิตเพียงแต่ความอร่อยอีกต่อไป ต้องมีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า
 
 
5. นักวิจัยบิ๊กดาต้า
    วงการธุรกิจนั้นการมีข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และในปัจจุบันก็มีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ก่อนจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ จะต้องผ่านการวิเคราะห์จากนักวิจัยก่อน 
 

ทั้งหมดนี้ก็คือ 5 อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่จะถึงนี้ ใครที่สนใจทำอาชีพเหล่านี้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องเรียนสาขาไหน ถึงจะได้ประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจไว้ได้


ที่มา
www.posttoday.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด