หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

วิศวกรนาโนลาดกระบัง ควบคุมการผลิตวัสดุ อาชีพที่กำลังขาดแคลน

วันที่เวลาโพส 11 เมษายน 66 14:28 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Digital & AI
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุนาโน

วิศวกรรมวัสดุนาโน คืออะไร ? 
วิศวกรรมนาโน (Nanoengineering) หรือวิศวกรรมวัสดุนาโน ศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในการนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุเดิมให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น โละหะ พลาสติก เซรามิก นาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมระดับอะตอม  ศึกษาและสังเคราะห์สสารในระดับนาโน (10-9) โดยพื้นฐานศาสตร์ที่สำคัญมาก คือ เคมี และฟิสิกส์ โดยเฉพาะเคมีเชิงฟิสิกส์ กลศาสตร์ควอนตัมจุดแข็งของหลักสูตร
- อาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน
- มีการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
- นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
- ศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุโดยมุ่งเน้นที่ความเกี่ยวข้องด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ทำไมต้องวิศวกรรมวัสดุนาโนที่ สจล.
เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมวัสดุโดยมุ่งเน้นที่ความเกี่ยวข้องด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- วิศวกร
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิจัย
- วิศวกรวัสดุ
- วิศวกรควบคุมการผลิต
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรการขาย
- นักวิจัยและพัฒนา


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/Vh0Op

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด