หน้าแรก เรียนนวัตกรรม

อาชีพ

7 อาชีพแนะนำแห่งปี สำหรับเด็กไทยยุคดิจิทัล

7 อาชีพแนะนำแห่งปี สำหรับเด็กไทยยุคดิจิทัล ปัจจุบันนี้ ในตลาดงานไทยเรามีเด็กที่จบใหม่ที่ยังว่างงานจำนวนไม่น้อย สาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจาก คนจบมาจากสาขาที่ไม่ได้ตรงความต้องการของตลาด และมีจำนวนมากเกินที่ตำแหน่งงานมีรองรับ ...

สรุปอาชีพที่ตอนนี้หุ่นยนต์มาทำแทนคนแล้ว

นวัตกรรมคือคำตอบ! สรุป 20 อาชีพที่ตอนนี้หุ่นยนต์มาทำแทนคนเรียบร้อย อย่างที่เราได้เห็นจากข่าวทั้งในและต่างประเทศว่าตอนนี้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้พัฒนาไปไกล โดยเฉพาะ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ai) ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มความอัจฉริยะอย่างก้าวกระโดด ...

9 คนดังผู้สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ล้วนเคยผ่านความล้มเหลว

หลายๆ คนอาจมองว่าการที่ใครซักคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตจนเป็นมหาเศรษฐี เป็นนักประดิษฐ์หรือคนดังที่ได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลก เพราะพวกเขาเก่งหรือไม่ก็อัจฉริยะมาตั้งแต่เกิด บวกกับโชคในการมองเห็นโอกาสการทำธุรกิจ ...