หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

ผลิตภัณฑ์จากต้นยางพาราและต้นกาแฟ นำแปรรูปตอบโจทย์คนชอบแต่งบ้าน

วันที่เวลาโพส 07 เมษายน 66 17:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

โครงการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราและต้นกาแฟนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสภาวะปัญหาราคายางพาราไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ด้วยปัญหาในระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมกับกระแสนิยมโลกในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบจากยางพาราธรรมชาติมาเพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า


จากการศึกษาและทดลองพบว่ายางพาราธรรมชาติมีคุณสมบัติเมื่อแข็งตัวจะยืดหยุ่น ทนต่อแรงเสียดทาน และสามารถกันน้ำได้ โดยในการทำโครงการนี้ได้ใช้ต้นกาแฟมาเป็นวัสดุให้สีจากธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ถือได้ว่าเป้นพืชเศรษฐกิจหนึ่งของจังหวัดชุมพรและทางภาคใต้ และสะท้อนถึงความนิยมในการบริโภคกาแฟของผู้คนในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากกระแสนิยมการเปิดตัวของร้านกาแฟในปัจจุบันซึ่งร้านกาแฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเหมือนบ้านหลังที่สาม ทำให้ร้านกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อนำมายางพาราผสมกับการแปรรูปต้นกาแฟที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นวัสดุให้สีช่วยให้ยางพาราเกิดสีที่มาจากธรรมชาติแทนที่การใช้สีสังเคราะห์โดยทั้งต้นและกากกาแฟนั่นเกิดจากการทำเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นเมล็ดผ่านกระบวนการแปรรูปการคั่วและการบดที่ส่งผลถึงรสชาติเครื่องดื่มและส่งผลถึงระดับการให้สีของกากกาแฟเช่นกัน ผลจากการศึกษาและทดลองวัสดุนี้จึงได้นำมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการตกแต่งคาเฟ่ส่วนภายนอกอาคารโดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการเทคนิคการขึ้นรูปด้วยการถักนิตติ้งรวมถึงการหล่อจากโมลเนื่องจากเป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่อิสระได้ แล้วนำไปชุบเคลือบด้วยน้ำยางพาราที่ผสมกากกาแฟ เพื่อให้โครงสร้างที่ถักนั้นสามารถคงรูปอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ยังเห็นพื้นผิวอยู่
ผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองผู้บริโภคที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านรวมถึงผู้ประกอบการร้านกาแฟ นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทยและเป้นการใช้ประโยชน์จากต้นกาแฟอย่างคุ้มค่าผ่านกระบวนการคิดออกแบบที่ยั่งยืน

KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด