หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

วิศวะ x สถาปัตย์ ลาดกระบัง หลักสูตรแรกในประเทศไทย ควบ 2 ปริญญา

วันที่เวลาโพส 11 เมษายน 66 17:29 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Smart City
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบคืออะไร ? 
เป็นการเรียนการออกแบบของวิศวะ และสถาปัตย์ เข้าด้วยกัน เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยจุดแข็งของหลักสูตร
- รวมเอาหลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมโยธาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
- เน้นการเรียนเร็วจบเร็ว เพื่อไปต่อต่างประเทศ
- เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย
- รวมทั้งสองศาสตร์ สองวิชาชีพไว้ในคนคนเดียว
ทำไมต้องสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบที่ สจล.
เป็นหลักสูตรแรกที่เป็นการรวมกันของสองคณะที่เก่าแก่ที่สุดของลาดกระบัง และเป็นสองวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยที่ทั้งสองวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก่อสร้างอาคารหนึ่งๆ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิศวะ x สถาปัตย์ เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่รวม ทั้งสองศาสตร์ สองวิชาชีพไว้ในคน คนเดียว

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรออกแบบ
- วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
- วิศวกรประมาณราคา
- อาจารย์
- วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ
- ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมโยธา
- Digital Architect
- Building Information Modeling (BIM) Manager
- Architectural Visualizer
- Artificial Intelligence Architect
- Construction Manager
- Facility Manager
- Real-estate Project Manager
- Property Developer
- Glocal Architect
- Environmental Architect
- Tropical Design Researcher
- Sustainable-design Expert
- Inclusive Design Architect
- Universal Design Specialist
- User-Experience Expert
- CEO in Architecture Enterprise


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/hBc4q

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด