ข่าว/บทความ

รถสามล้อไฟฟ้า ฝีมือเด็กไทย ผลงานจากรุ่นพี่สถาปัตยกรรมลาดกระบัง

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำโครงการการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 รถสามล้อไฟฟ้า ...

​ผลงาน " หลงไหล " ใช้จุดเด่นตัวละครผสมผสาน

ปัจจุบันโลกมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายประเทศทั่วโลกจึงมีแผนผลักดันนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถของประชาชนในประเทศด้วย ...

อาชีพ

อีก 10 ปีข้างหน้า อาชีพไหนจะหายไป อาชีพไหนจะมาแรง

อีก 10 ปีข้างหน้า อาชีพไหนจะหายไป อาชีพไหนจะมาแรง? นอกจากการเลือกเรียนต่อสาขาที่ได้เปรียบในยุคปัจจุบันแล้ว ...

อาชีพด้านการแพทย์ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน

อาชีพบริการด้านการแพทย์และนวัตกรรมที่น่าสนใจ ในวันธุรกิจสุขภาพเติบโต น้องๆ คนไหนที่สงสัยว่าจะเรียนอะไรและอนาคตหลังเรียนจบสายไหนจะรุ่ง ...

อาชีพสำหรับคนยุคใหม่ ทำงานสบายๆ ได้จากทุกที่

วันจันทร์ที่แสนน่าเบื่อ รถติด คนเยอะวุ่นวาย แค่คิดก็ไม่อยากออกไปทำงานแล้ว...ใครที่กำลังเจอปัญหานี้ หรือน้องๆ ...