หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

ทักษะเสริมที่บัณฑิตไทยต้องมีให้พร้อมในการทำงานยุคดิจิทัล

วันที่เวลาโพส 17 ธันวาคม 61 15:04 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ด้วยเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว น้องๆ คิดว่าหลังจากเรียนมหาวิทยาลัย 4-5 ปีมาแล้ว ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมา จะเพียงพอต่อการแข่งขันและทำงานในโลกอนาคตมากน้อยแค่ไหน ?และนอกจากที่เราต้องแข่งกับคนด้วยกันแล้ว ยังมีเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ที่เราต้องต่อสู้แย่งงานด้วยอีก ดังนั้นจะอาศัยเพียงแค่ทักษะเดิมๆ คงไม่เพียงพออีกต่อไป จะต้องคอยพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยบทความนี้ได้รวบรวมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลมาไว้ดังนี้
 

 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

    ทุกวันนี้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เราจึงต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ๆ เหล่านั้นตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาสอน แต่ต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง 

 

 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

    หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะจะทำให้ตัวเรามีทักษะที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ และได้เปรียบคนอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดการทำงานด้านอื่นๆ ได้ดีขึ้น 

 

 

3. การเชื่อมโยง

    เมื่อมีความรู้ หรือความคิดสร้างสรรค์แล้ว หากไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็ไม่มีประโยชน์ การเชื่อมโยงความคิดให้เข้ากับการทำงานได้จึงเป็นอีกทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน 

 

 

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

    เพราะการทำงานในปัจจุบันและอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากความสามารถเฉพาะบุคคลแล้ว ยังต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ราบรื่นและประสบความสำเร็จ


จะเห็นได้ว่าทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลนี้เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้คนในวัยทำงาน หรือแม้แต่นักศึกษาเองก็ต้องคอยปรับตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


ที่มา

www.posttoday.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด