หน้าแรก เรียนนวัตกรรม รุ่นพี่

อธิการบดี สจล. ได้รับตำแหน่ง ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งอาเซียน

วันที่เวลาโพส 19 ธันวาคม 61 16:33 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สถาบันสมาคมสถาบันขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) หรือ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) สมาคมอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่มีอายุเก่าแก่ถึง 63 ปี ซึ่งมีสมาชิกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


ได้ประกาศแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับตำแหน่งประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาแบ่งปันงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติกับประเทศสมาชิก

หนุนระบบการศึกษาไทยและภูมิภาคอาเซียนสู่สากล ผลักดันการเรียนรู้รูปแบบ "แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง" เท่าทันเทรนด์โลก ทั้งนี้ สออ.ได้ประกาศแต่งตั้ง ตำแหน่งประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในการประชุมทั่วไปประจำปี สถาบันสมาคมสถาบันขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2561 ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงกาซวิน ประเทศอิหร่าน 


และนอกจากประเทศในอาเซียนแล้ว ยังมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง หรือแม้แต่ตะวันออกกลาง หลายมหาวิทยาลัยล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เช่น มหาวิทยาลัยมงเปอลิเย มหาวิทยาลัยวอร์ซอ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยนานยาง มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง และมหาวิทยาลัยไอเอยูแห่งอิหร่าน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย 
 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด