หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

หลักสูตรแปลกและใหม่ เรียนจบแล้วรุ่ง ไม่ซ้ำใคร

วันที่เวลาโพส 09 มกราคม 62 15:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ออกมารองรับ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรใหม่อะไรบ้างนั้น บทความนี้ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 


 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนได้ วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก นำไปใช้ในทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.it.kmitl.ac.th


วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

สร้างนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ฝึกทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำสตาร์ทอัพได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : engineer.kmitl.ac.th

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
สามารถพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในปัจจุบัน เป็นความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม : engineer.kmitl.ac.th

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ EV
เรียนอุปกรณ์อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง แก้ปัญหามลพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 engineer.kmitl.ac.th

แพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นอกเหนือจากตรวจรักษา ยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เน้นการปฏิบัติตลอดหลักสูตร
ข้อมูลเพิ่มเติม : md.kmitl.ac.th



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ข้อมูลเพิ่มเติม : inter-bascii-chula.com



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
เรียนรู้กระบวนการของเทคโนโลยีแง่ต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม : dx.citu.tu.ac.th


หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

ผลิตยานยนต์รองรับโลกยุคใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า หรือไฮโดรเจน เรียนและปฏิบัติงานในองค์กรที่เชี่ยวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม : engr.tu.ac.th


หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

ประยุกต์กากเหลือทางการเกษตรเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ เรียนรู้จากองค์กรที่เชี่ยวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.beb.sci.tu.ac.th


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

สร้างมูลค่าให้กับอาหารต่างๆ ปรับให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม : food.sci.tu.ac.th


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

รู้จักข้อมูลสถิติต่างๆ รวมถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถจัดการข้อมูล และนำมาใช้ในเชิงธุรกิจได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dsi.sci.tu.ac.th



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

การบริหารจัดการงานแสดงประเภทคอนเสิร์ต ใช้ความรู้ และทักษะด้านวิศวกรรมมาประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม : eng.swu.ac.th


วิศวกรรมการบิน/นักบิน

สอนด้านการบินทั้งหมด เมื่อเรียนจบสามารถเป็นนักบินพาณิชย์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : eng.swu.ac.th

วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

เรียนตั้งแต่การสำรวจแหล่งปิโตรเลียม ออกแบบวิธีการผลิตให้คุ้มค่าที่สุด ปี 3-4 เรียนที่ประเทศออสเตรเลีย
ข้อมูลเพิ่มเติม : eng.swu.ac.th

วิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน

จัดการความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ สืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 3-4 เรียนที่ประเทศอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติม : eng.swu.ac.th



หากใครเลือกเรียนในหลักสูตรเหล่านี้รับรองได้เลยว่าการหางานหลังจากเรียนจบคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะแต่ละหลักสูตรถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 


 

ที่มา

www.brighttv.co.th




 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด