หน้าแรก เรียนนวัตกรรม รุ่นพี่

รุ่นพี่วิศวะ สจล. รับเหรียญรางวัลเรียนดี จากกองทุนวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

วันที่เวลาโพส 17 มกราคม 62 11:08 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่วิศวะสจล. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายโชติรวี ฉัตรพัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น โดยนายโชติรวี ฉัตรพัฒนศิริ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 พร้อมรับประกาศนียบัตรจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด