หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

Review บทความ สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สจล.

วันที่เวลาโพส 23 มกราคม 62 14:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
รวม U-Review : บทความ สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้องๆ คนไหนสนใจเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสนใจเกี่ยวกับ "หลักสูตรด้านนวัตกรรม" ที่จะมาตอบโจทย์อนาคตการทำงานในยุคดิจิทัล แต่ยังไม่รู้ว่ามีหลักสูตรไหนบ้าง

บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ได้รวบรวมหลักสูตรที่น่าสนใจมาแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกันไว้ ตามมาดูทั้ง 5 หลักสูตรเหล่านี้กันได้เลย


1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การเป็นโปรแกรมเมอร์ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจะต้องมีทักษะที่รู้เท่าทันกับเทคโนโลยี ซึ่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นี้ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของตลาด และทักษะที่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม U-Review “หลักสูตรโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ ใส่ใจกระแสเทคโนโลยีโลก” รีวิวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์2 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันนักเคมีมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเคมีอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่นี้จะให้น้องๆ ได้ปฏิบัติจริง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยให้ได้ใช้ 

อ่านเพิ่มเติม U-Review “เป็นนักเคมี ก็ไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่แต่ในห้องแล็บ” รีวิวสาขาเคมีอุตสาหกรรม3 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International Program)

ปัจจุบันธุรกิจการบินขยายตัวอย่างมาก บุคลากรด้านการบินจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทำให้เกิดหลักสูตรการบินเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจการบิน ซึ่งหลักสูตรของของที่นี้เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบอนุญาตพร้อมทำงานได้ทันทีอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม U-Review “ที่ลาดกระบัง คนธรรมดาก็เป็นนักบินได้” รีวิวสาขาวิศวกรรมการบิน4 หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

อุตสาหกรรมดนตรี สื่อประสม และความบันเทิงต่างๆ เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและสามารถประยุกต์เข้ากับธุรกิจได้หลายแบบ ซึ่งจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ไปจนถึงความรู้ด้านดนตรี

อ่านเพิ่มเติม U-Review “วิศวกรดนตรี อาชีพในเสียงดนตรีที่ไม่มีหลับใหล” รีวิวสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม5 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีวัตถุดิบมากมายที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรอาหารจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ที่สาขาวิศวกรรมอาหารนี้มีความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อสร้างความชำนาญให้กับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม U-Review “วิศวกรอาหาร ผู้ชำนาญรอบด้านในเรื่องกิน” รีวิวสาขาวิศวกรรมอาหาร  

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด