หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

สจล. เปิดตัววิชาใหม่ “Fun with AI”

วันที่เวลาโพส 30 มกราคม 62 15:46 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่น้องๆ หลายคนคุ้นชื่อว่า AI แม้จะเหมือนเป็นเรื่องห่างไกล แต่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น และในอนาคตอีกไม่นาน สายงานหรือการเรียนทางด้านนี้จะมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมาก 

สำหรับ
ใครที่สนใจอยากเรียนเกี่ยวกับ AI บทความนี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนด้าน “AI” มาแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกให้คนที่กำลังจะเลือกเรียนต่อ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนรายวิชา สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Fun with AI” ซึ่งเป้าหมายของวิชานี้ต้องการให้น้องๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ ทดลองพัฒนาแพลตฟอร์มของ AI รวมถึงมีความเข้าใจการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียในธุรกิจออนไลน์ การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ฯลฯ

โดยนักศึกษาจะได้ลงมือสร้างแอปพลิเคชันเชิงเอไอ (AI) เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอนาคต เพราะปัจจุบันโลกกำลังให้ความสำคัญกับ AI อย่างมาก และวิชานี้เป็น "รายวิชาเลือก" ที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ที่สำคัญวิชานี้จะเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย 

 

น้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนเกี่ยวกับ AI ก็สามารถสมัครเรียนได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gened-kmitl.org

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด