หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

สาขานอกกระแส แต่จบมาฮอต ทำงานได้ไม่ซ้ำใคร

วันที่เวลาโพส 28 กุมภาพันธ์ 62 15:49 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ในปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีผลกับการใช้ชีวิต และการทำงานมากขึ้น ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมากมาย มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเองก็ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

บทความนี้ AdmissionPremium ได้รวบรวมหลักสูตรใหม่ และสายงานทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่อนาคตใหม่ทางด้านไอที มาให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนและอยากจะทำงานในด้านนี้ จะมีสาขาหลักสูตรไหนบ้าง ไปดูกันเลย หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรตรีควบโท) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรที่ผสมความรู้ด้านวิศวกรรม และด้านการเงินเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้ความรู้ด้านการเงินกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการลงทุนในอนาคต 


 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เน้นการเรียนด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ตั้งแต่ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการผลิตสื่อประเภทต่างๆ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ict.su.ac.th


 

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลที่มีอยู่รอบตัว สร้างประโยชน์เพื่อการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.cp.su.ac.th


 

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยี ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม tu.ac.th


 

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในอนาคตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนการใช้น้ำมัน ทำให้วิศวกรจะต้องมีความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนายานพาหนะยุคใหม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม engr.tu.ac.th


 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตัดสินใจในทางธุรกิจจะต้องใช้ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ จะต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้งาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.dsi.sci.tu.ac.th


 

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการสร้างเกม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.idd-cdt.sci.tu.ac.th


 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรที่เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับ ทั้งยังรวมไปถึงการบริหารจัดการแบรนด์อีกด้วย ซึ่งเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาคือ อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม cci.swu.ac.th


 

สาขาเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เน้นด้านการออกแบบสื่อ และเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 เอกให้เลือก คือ เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล การพัฒนาเกมส์ และเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม kmutt.ac.th


 

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เรียนรุ้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาสินค้า บริการ ไปจนถึงแผนธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และไปเรียนที่ต่างประเทศอีก 2 ปี 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.icdi.cmu.ac.th

 


โดยทั้งหมดนี้ก็เป็นสาขาด้านไอทีเปิดใหม่ที่สามารถรับรองได้เลยว่าจบไปแล้ว น้องๆ จะมีงานทำอย่างแน่นอน เพราะงานด้านไอทีเหล่านี้ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคตนี้ 

 

 

ที่มา :

www.mangozero.com

www.cm108.com

techsauce.co

www.tu.ac.th

www.posttoday.com

www.tlcthai.com

 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด