หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

เจาะลึกหลักสูตรตรีควบโท วิศวกรรมการเงิน ด้วยตนเองได้ที่งาน Open House ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

วันที่เวลาโพส 11 มีนาคม 62 13:28 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
เชิญทุกท่านร่วมงาน Open House หลักสูตรวิศวกรรมการเงินที่ร่วมกันสอนโดย วิศวะลาดกระบัง และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ในวันที่ 16 มีนาคม เวลา 13.00 ณ ห้องประชุม เสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กำหนดการ

13:00-13:30 ลงทะเบียน
13:30-13:45 พิธีเปิด
13:45-14:15 ปาฐกถาพิเศษ “วิศวกรรมการเงินกับการพัฒนาตลาดทุนไทย”
โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร, CFA, FRM
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14:15-15:00 เสวนา “เส้นทางอาชีพของวิศวกรการเงิน”
โดย ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณชลเดช เขมะรัตนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชาตรี โรจนอาภา, CFA, FRM 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

15:00-15:15 Q&A
15:15-15:30 พักรับประทานอาหารว่าง
15:30-16:00 แนะนำหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด