หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าวกิจกรรม

สจล. เปิดคอร์ส “โปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวา” รุ่นที่ 4 (สำหรับน้อง ม.ปลาย เท่านั้น)

วันที่เวลาโพส 17 พฤษภาคม 62 18:17 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวนเข้าร่วมโครงการอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์ ด้วยภาษาจาวาให้สามารถทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ได้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ที่  https://www.it.kmitl.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 02 – 723 – 4927

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด