หน้าแรก เรียนนวัตกรรม อาชีพ

อาชีพด้านการแพทย์ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน

วันที่เวลาโพส 08 กันยายน 62 14:48 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

อาชีพบริการด้านการแพทย์และนวัตกรรมที่น่าสนใจ ในวันธุรกิจสุขภาพเติบโต

น้องๆ คนไหนที่สงสัยว่าจะเรียนอะไรและอนาคตหลังเรียนจบสายไหนจะรุ่ง ต้องขอบอกเลยว่านอกจากสายงานด้านเทคโนโลยีแล้ว งานด้านการแพทย์และนวัตกรรม ก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่น้อยหน้าสายงานไหนในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้เลย ซึ่งบทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับสายอาชีพบริการด้านการแพทย์ สุขภาพ และนวัตกรรม มาฝากน้องๆ ที่สนใจ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บุคลากรด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะการที่โรงพยาบาลต่างๆ หรือ แม้แต่ "ธุรกิจประกัน" ที่หันมาสร้างหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุถึงที่บ้าน ซึ่งนอกจากหน้าที่การดูแล ตรวจ และรักษา ยังรวมถึงการทำกายภาพบำบัดและจิตบำบัดด้วย

2. นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ
แน่นอนว่าทุกคนไนทุกยุคสมัย ล้วนอยากอายุยืนและสุขภาพดีไม่มีโรค และสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้คือเรื่องอาหารและการกิน คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้น แต่ละคนต่างก็มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพื้นฐานสุขภาพที่ต่างกันออกไป ดังนั้นการได้คำแนะนำ คำปรึกษาหรือการดูแลที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้โอกาสของสายงานนี้เปิดกว้างและเป็นบุคลากรที่ต้องการเพิ่มไปอีกเท่าตัว

3. พนักงานขายเครื่องมือแพทย์
ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ในอาเซียน เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก ประกอบกับธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ทำให้มีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับบริการของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอาชีพนี้จึงยังเป็นที่น่าจับตามองสำหรับงานสายบริการสุขภาพ

4. พยาบาลวิชาชีพ
เดิมทีพยาบาลก็เป็นอาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้ว และเมื่อประเทศไทมีเป้าหมายในการเป็น Medical Hub หรือก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ของเอเชีย จึงยิ่งต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งพยาบาลยุคใหม่จะต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น

5. ผู้ดูแลและสนับสนุนด้านการแพทย์ 
ในระดับสากลหรือต่างประเทศจะเรียกว่าตำแหน่ง Healthcare Navigator ซึ่งทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำกับคนไข้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงช่วยอธิบายและแก้ไขปัญหา เช่น ความคุ้มครองของประกัน เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นผู้ให้ความรู้พื้นฐานไปจนถึงเรื่องสำคัญ รวมถึง การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ หรือแม้แต่ทำงานร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วย

6. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/นักเวชศาสตร์การกีฬา
อาชีพในสายงานนี้ไม่ได้แปลว่าต้องทำเกี่ยวข้องกับนักกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้น แต่สามารถดูแลผู้ที่เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย และมีความเป็นไปได้ที่นักกีฬาต่างประเทศอาจเลือกเข้ามาทำการฟื้นฟูหรือรักษาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก อีกส่วนหนึ่งคือลีกกีฬาอาชีพในบ้านเราก็เริ่มพัฒนาและมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก

7. สัตวแพทย์
นอกจากจะใส่ใจสุขภาพของตัวเองแล้ว บรรดาคนรักสัตว์ยังใส่ใจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วยเช่นกัน และตัวเลขการจับจ่ายซื้อของเพื่อสัตว์เลี้ยงก็เติบโตขึ้นทุกปี และในอนาคตผู้คนจะต้องการบริการด้านการแพทย์สำหรับสัตว์รูปแบบใหม่อย่างแน่นอน ทั้งด้วยเรื่องของนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและโรคภัยใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

8. ผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์ด้านการแพทย์
นักออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมหุ่นยนต์ ในอนาคตจะต้องเข้ามามีบทบาทในงานด้านแพทย์มากขึ้นอย่างแน่นอน แน่นอนว่าบุคลากรตำแหน่งนี้ จะต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจในเชิงการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ควบคู่กันด้วย

9. นักวิเคราะห์ทางชีวภาพ
หรือหมายถึงนักชีววิทยาด้านการคำนวณ หรือ นักสถิติด้านชีวภาพ ซึ่งเป็นการทำงานที่ใช้โมเดลทางสถิติ ซอฟต์แวร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านการแพทย์ เอาเป็นว่าได้ทำงานทั้งในขาของสถิติข้อมูลและวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆกันเลย

10. พนักงานร้านสปา
เชื่อหรือไม่ว่า สปา คือหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสำหรับยุคของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้นพนักงานร้านสปาตั้งแต่ผู้ให้การต้อนรับ หรือ ผู้ให้บริการสปา ต่างเป็นที่ต้องการสำหรับยุคธุรกิจสุขภาพ ที่สำคัญสัมผัสแห่งมนุษย์ยังเป็นสิ่งที่ระบบอัจฉริยะเข้ามาทดแทนได้ยาก เพียงแต่คุณอาจต้องมีทักษะเพิ่มเติมเช่นเรื่อง ภาษาที่สองและสาม เป็นต้น


โอกาสของอาชีพสายสุขภาพมาแรงมากในยุคนี้  เพราะธุรกิจสายสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบุคลากรในสายงานด้านนี้จึงเติบโตเช่นกัน แน่นอนว่ามีทั้งอาชีพเก่าที่เราคุ้นเคย และอาชีพใหม่ที่กำลังมา ซึ่งก็เกิดจากการปรับตัวจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวเข้ามาในสายงานสุขภาพมากขึ้น 
ส่งผลให้การมองหาตำแหน่งงานที่ดีในสายบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ อาจไม่จำเป็นต้องยึดติดกับบริษัทใหญ่ หรืองานในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่น้องๆ ยังมีโอกาสได้งานเหล่านี้จากนี้บริษัท SME หรือ กลุ่ม Startup ที่ดำเนินงานด้านบริการสุขภาพได้เช่นกัน ขอบคุณข้อมูลจาก : 
www.medjob.in.th
www.trueplookpanya.com/blog/content/59625/


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด