หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

แนะนำสาขาใหม่อนาคตไกล น่าสนใจระดับป.ตรี

วันที่เวลาโพส 04 ตุลาคม 62 20:44 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
แนะนำ 10 สาขาใหม่อนาคตไกล น่าสนใจเรียนต่อในระดับป.ตรี

ยุคสมัยที่อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์ด้านการเรียนและอนาคตหลังจากเรียนจบ บทความนี้เราจึงอยากมาแนะนำน้องๆ ม.ปลายทุกสายการเรียน ทุกคนที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อหรือทำงานที่ท้าทายและรับกับยุคสมัย นี่คือ 10 สาขาใหม่อนาคตไกล น่าสนใจเรียนต่อในระดับป.ตรี บอกเลยว่าสาขาเหล่านี้พิเศษตรงที่ไม่ใช่สาขาที่เปิดสอนทั่วไปในหลายมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีแค่เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะมีสาขาไหนน่าสนใจและเหมาะกับอนาคตเราบ้าง ตามมาดูกันไว้เลยจ้าาา 


1 สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

4 สาขาการจัดการธุรกิจเกมและ eSport
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน (นานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

6 สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 สาขานวัตกรรมบูรณาการ (นานาชาติ)
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

9 สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

10 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ที่มา
https://inter-bascii-chula.com/
https://dsi.sci.tu.ac.th/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด