หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

4 อาชีพมาแรงค่าตอบแทนสูงใน ปี 2020

วันที่เวลาโพส 15 ตุลาคม 62 22:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

การเรียนก็เปรียบเสมือนเทรนด์อย่างหนึ่งมักมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเพื่อตอบสนองให้เข้ากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างเช่น เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันก็ต้องมีบุคลากรมารองรับในสายงานนี้ก็จะมีวิชาเรียนเพิ่มขึ้นมา

แต่ในปี 2020 อะไรบ้างล่ะที่จะเป็นเทรนด์ใหม่ๆสำหรับการเรียนวันนี้ทาง Admission Premium จะมาเสนอ 4 อาชีพมาแรงที่ไม่ได้มีดีแค่ความทันสมัยแต่ยังได้รับค่าตอบแทนสูงอีกด้วย เด็กๆรุ่นใหม่ก็จะมีตัวเลือกในการเรียนมากขึ้น


1 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ปัญหาบนโลกออนไลน์ที่ใครต่างๆกังวลเป็นอันดับต้นๆเลยคือ ด้านความปลอดภัย หากเราถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวผ่านโลกออนไลน์ใครจะอยากเล่นโซเชียลกัน อีกทั้งโดนแฮกข้อมูลหรือแฮกบัญชีโซเชียลอีก งานนี้เองจึงได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ขึ้น เพื่อป้องกันและตรวจสอบทางโลกไซเบอร์ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของอาชีพนี้สูงถึง 21.4% ซึ่งการันตีได้ว่างานนี้กำลังเติบโตมากขึ้นนั้นเอง สำหรับอาชีพนี้สามารถที่จะทำงานได้กับองค์กรที่หลากหลาย เช่น หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม การเงินและบัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ แน่นอนว่าค่าตอบแทนสูงคุ้มค่ากับงาน

สถาบันที่เปิดสอน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


2 อาชีพนักการตลาดและนักเขียนออนไลน์
ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะไม่ว่าจะอ่านสื่อใดๆก็จะต้องมีงานเขียนบนโลกออนไลน์ซึ่งงานนี้มีความสำคัญตรงที่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงสารที่ต้องการจะสื่ออย่างง่าย ตัวอย่างเช่น บทความ , โพสต์ความรู้ ฯลฯ เหตุที่ตลาดเติบโตก็เพราะผู้คนต่างเสพสื่อผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นจึงเป็นที่ต้องการในตลาด

สถาบันที่เปิดสอน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


3 อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม
เป็นอีกอาชีพนึงที่ค่อนข้างสอดคล้องเข้ากับตลาดมากๆโดยเฉพาะตามโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับโลกปัจจุบันและเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาการเรียน อาชีพการออกแบบสื่อด้านการสอนจึงค่อนข้างสำคัญมาก โดยสื่อที่จะได้ออกแบบจะสื่อวีดีโอ , การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ

สถาบันที่เปิดสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
นอกจากหมอ พยาบาลยังมีอีกอาชีพที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุในไทยเริ่มมีประชากรมากขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรในรุ่นอื่นๆ งานที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ก็จะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ 

สถาบันที่เปิดสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับน้องเด็กๆปี '63 ที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนคณะไหนดี สามารถสอบถามหรือศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการเรียนการสอนเนื้อหาดูก่อนได้เพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีตลาดรองรับอันดับต้นๆในไทยอีกทั้งยังมีฐานเงินที่ค่อนข้างสูงและยังเป็นเทรนด์อาชีพกำลังมาแรงอีกด้วย

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด