หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

10 องค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรม ปี 2562

วันที่เวลาโพส 12 พฤศจิกายน 62 21:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในยุคที่เทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว “นวัตกรรม” เป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศ จึงได้มีการมอบรางวัล วัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความตื่นตัวและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรต่อไป

โดยมีโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model : IOM) เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรด้านการจัดการนวัตกรรมในแต่ละด้านผ่านแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ 1) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสาธารณะ และ 2) เป็นองค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น 

โดยอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกอย่างการมอนิเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จากกว่า 2,600 บริษัท และลงพื้นที่เพื่อประเมินหน่วยงานด้วยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการองค์กรใน 8 ด้าน คือ 1) ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม 2) ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ 3) ด้านบุคคลากร 4) ด้านองค์ความรู้ 5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 6) ด้านทรัพยากร 7) ด้านกระบวนการนวัตกรรม 8) ด้านผลผลิตจากนวัตกรรม


และในปี 2562 นี้ ได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานภาคธุรกิจที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น จำนวน 10 บริษัท จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เข้ารับรางวัลซึ่งองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลก็ได้แก่


องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก

1. บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด
หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาสมาร์ทออฟฟิศและอินเตอร์แอคทีฟโซลูชั่น 

2. บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าของแพลตฟอร์มวิเคราะห์และซื้อขายหุ้น StockRadar สยามสแควร์ เทคโนโลยี มีเป้าหมายในการขยายแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นในปัจจุบันให้เป็น Social Trading 


องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

3. บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด
ผู้ให้บริการแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ ClaimDi เอนนี่แวร์ ทู โก มุ่งพัฒนาแพลทฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ที่สามารถให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

4. บริษัท อุ๊คบี จำกัด
ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5. บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด
คิง เพาเวอร์ คลิก หนึ่งในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของประเทศ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ที่จะส่งเสริมให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

6. บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำการให้บริการ Queuing Solution ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน คิว คิว มีจุดแข็งด้านบุคลากรและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์


องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

7. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมด้านการอยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิต แสนสิริ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ มุ่งเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เริ่มต้นจากการปรับองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 

8. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เอสซีจี เคมิคอลส์ มีกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้าง High-value-added Product บนฐานงานวิจัยขั้นสูง

9. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
พฤกษา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับสังคมไทย จากการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเมือง นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิต 

10. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้ให้บริการด้าน Security Printing และ Digital Solution สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยข้อมูล ที่มา
Future Trends

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด