หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

อยากเป็น "เชฟ" เรียนที่ไหนได้บ้าง

วันที่เวลาโพส 10 มกราคม 63 23:24 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อยากเป็น "เชฟ" ต้องเรียนสายไหน? เรียนที่ไหน แล้วต้องเรียนคณะสาขาอะไร? 

อาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษรวมไปถึงความชอบส่วนตัวและความสนใจผนวกรวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือ “อาชีพเชฟ” โดยอาชีพเชฟตามที่รู้จักกันทั่วไปก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ปรุงอาหารระดับชำนาญการ บางรายอาจเป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหรือออกแบบอาหารให้มีความแตกต่างด้วยวัตถุดิบพื้นฐาน ผ่านการผสมผสานคลุกเคล้าได้เข้ากันอย่างลงตัว นำไปสู่เมนูอาหารเด็ดประจำร้านหรือภัตตาคารที่หลายคนกล่าวขานถึง

แต่ในการจะประกอบอาชีพเชฟได้นั้นอาจไม่ง่ายนัก ไม่ใช่เพียงแต่ทำอาหารเป็นและจะเรียกตัวเองว่าเชฟได้ เพราะในการประกอบอาชีพนี้ฝีมือต้องถึงขั้น การประกอบอาหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบที่ได้มาตรฐาน อาจไม่ใช่ความตายตัว เพราะสามารถพลิกแพลงหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ และทุกอย่างจำเป็นต้องมีแบบแผนซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทำให้ในการจะประกอบอาชีพเชฟต้องผ่านการร่ำเรียนตามหลักสูตรของทางสถาบันที่จัดสอนอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อในการสมัครงานจะได้มีหลักฐานทางการศึกษาว่าผ่านการร่ำเรียนและมีวิชาชีพทางด้านอาชีพเชฟมาจริง บทความนี้จึงถือโอกาสรวบรวมมาซึ่งช่องทางการศึกษาเพื่อร่ำเรียนไปประกอบอาชีพเชฟโดยเฉพาะ สานฝันให้คนรักการปรุงอาหารและอยากเป็นเชฟโรงแรมหรูให้เป็นจริงในที่สุด


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (Culinary Science and Foodservice Management) หรือ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่บูรณาการเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านศิลปะของการปรุงอาหารเข้าไว้ด้วยกัน

มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะเทคโนโลยีอาหารและการบริการ , โรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

วิทยาลัยดุสิตธานี  สาขาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary School)

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC) หลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (OHAP) หลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)ข้อมูลจาก 
สาขาใหม่! "เชฟ" ลาดกระบัง 4 ปี ได้ 3 ปริญญา ไทย-สวิส-อังกฤษ 
www.smeleader.com
www.cordonbleu.edu/home/th
food.dusit.ac.th/main/

www.su.ac.th/th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด