หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

“The Best CEO Award” รางวัลสาขา Technology

วันที่เวลาโพส 03 มีนาคม 63 12:14 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก The Best CEO Award ขึ้นมา
 
“ซีอีโอ” ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในวาระที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ครบรอบ 40 ปี หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก คือ การมอบรางวัลให้กับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอ ที่มีผลงานโดดเด่นแต่ละสาขา ภายใต้ชื่อรางวัล “The Best CEO Award” ประกอบด้วย
     • รางวัลสาขา Business
     • รางวัลสาขา E-Commerce
     • รางวัลสาขา Service
     • รางวัลสาขา Technology
     • รางวัลสาขา Young Entrepreneur
 
โดยการคัดเลือก “The Best CEO Award” ฐานเศรษฐกิจ ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก The Best CEO Award ขึ้นมา ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม ความกล้าหาญ การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และมีความเห็นอกเห็นใจและมีวิจารณญาณ 
 


สำหรับงานนี้เราจะขอโฟกัสไปที่รางวัลสาขา Technology ชื่อรางวัลคือ T : Technology ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย พิสูจน์ความเชื่อว่าคนไทย หากคิดจะสู้ก็สู้ได้!! ภายใต้ผู้นำ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น กล้าเปลี่ยนแปลงองค์กร ในยุค Disruption สุดท้าทาย ที่ต้องเปลี่ยนแรงและเร็วให้ทันเทคโนโลยี
 
รางวัลอื่นๆ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่
B : Business  นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
E : Ecommerce นายอนุรักษ์ สรรฤทัย เจ้าของบริษัท ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง จังหวัดสตูล หรือที่ชาวโซเชียลรู้จักในนาม “บังฮาซัน”
S : Service นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด 
T : Technology ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
Young Entrepreneur นายประทีป อัคคูนูร์ ผู้ร่วมก่อตั้งผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวสีนิล Laikiข้อมูลจาก :
www.facebook.com/kmitlofficial
- กรุงเทพธุรกิจ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด