หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

เครื่องเตือนภัยพิบัติ เด็กไทยทำเอง ผลงานของรุ่นพี่ลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 20 มีนาคม 66 10:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

นวัตกรรมตรวจจับพลาสมาบับเบิ้ล ( Plasma Bubble ) เพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติ นำร่องอากาศยาน และใช้ GPS ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย
ผลงานทีมวิจัยนำโดย ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า สจล.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ หรือ NICT ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ พลาสมาบับเบิ้ล ( Plasma Bubble ) เป็นความผิดปกติที่เกิดในชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการสื่อสาร การระบุตำแหน่ง การนำร่องอากาศยาน สัญญาณ GPS แม่นยำลดลง
ซึ่งจะนำไปสู่อุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและทั่วโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่อันเหมาะสมที่สุดของโลกในการตรวจจับการก่อตัวขึ้นของพลาสมาบับเบิ้ล เนื่องจากมีพื้นแผ่นดินใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กและเข้าถึงได้โดยง่าย
สจล.ได้สร้าง “สถานีเรดาห์ตรวจสภาพอวกาศ” ที่วิทยาเขตสจล.จังหวัดชุมพร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ VHF ร่วมกับเซนเซอร์ในการตรวจพลาสมาบับเบิ้ล
ความผิดปกติที่เกิดในชั้นบรรยากาศด้วยประสิทธิภาพในการมอนิเตอร์ การแจ้งเตือนถึงความผิดปกติแก่ผู้ใช้งานทันที โดยแจ้งเตือนไปยังสถานีต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงเครื่องรับสัญญาณ GNSS
ที่ใช้งานในขณะนั้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการรับมือและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินจากความผิดพลาดในการระบุตำแหน่ง GPS และการสื่อสารดาวเทียม
นับเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน และพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยระบบดาวเทียมซึ่งมีบทบาทสูงใ
นวิถีชีวิตของประชาชน

KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด