หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

เส้นไหมยับยั้งแบคทีเรีย&เชื้อรา ผ้าระบายความร้อน ผลงานรุ่นพี่ลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 20 มีนาคม 66 11:27 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ผ้าไหมไทยย้อมกราฟีนเป็นการพัฒนาเส้นด้ายมาผลิตผ้าไหมด้วยวัสดุอนุพันธ์กราฟีนที่มีสมบัติพิเศษทางความร้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งกรรมวิธีนี้มีวิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม  สิ่งทอของผ้าประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ทำให้ได้เส้นด้ายหรือผ้านั้นๆ มีคุณภาพดีมีความเหนียวขึ้น แข็งแรงคงทน
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มีความทนทาน จากการทดสอบสมบัติการกระจายความร้อนผ้าไหมกราฟีนออกไซด์ มีค่าความร้อนที่ถูกกักเก็บเท่ากับ 70 % นอกจากนี้การทดสอบสมบัติการกระจายความร้อนผ้าไหมรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์พบว่ามีค่าความร้อนที่ถ่ายเทเท่ากับ 96.81 % เมื่อเทียบกับผ้าไหมปกติ
สำหรับผลิตผลที่ได้จากผ้าไหมอนุพันธ์กราฟีน สามารถแปรรูปเป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
ผ้าไหมไทยย้อมกราฟีน มี 2 แบบคือ
1) ผ้าไหมไทยย้อมกราฟีนออกไซด์ เป็นผ้าที่ช่วยสร้างความร้อนให้ผู้สวมใส่ กักเก็บความร้อนได้ดี ให้ความอบอุ่นเหมาะสำหรับผู้สวมใส่ ในที่เย็น ห้องเย็น หรือประเทศเหมืองหนาว
2) ผ้าไหมไทยย้อมรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ เป็นผ้าที่ช่วยระบายความร้อนให้ผู้สวมใส่ ไม่กักความร้อน ให้ความสบายตัวสำหรับผู้สวมใส่ ในที่ร้อนกลางแดด
 
KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด