หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

" วิศวกรรมการบินและอวกาศ " หลักสูตรใหม่น่าเรียนของสจล.

วันที่เวลาโพส 27 มีนาคม 66 10:42 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Industry
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ

วิศวกรรมการบินและอวกาศคืออะไร ?
เป็นการผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างและวัสดุ เครื่องกล ระบบควบคุมการบิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศและอวกาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสร้างเครื่องบินหนึ่งลำต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง แต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่อย่างไร และมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินจุดแข็งของหลักสูตร
- ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริงกับเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
- เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมการบินโดรนและยานบินระดับสูง รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ
- เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
- เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนสูง

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ สจล. ?
เปิดหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมการบินและอวกาศ” (Aerospace Engineering) เพิ่มขีดความสามารถคนไทยสู่เส้นทางการสร้างนวัตกรรมทางอากาศอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีความยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนสูง หลักสูตร“วิศวกรรมการบินและอวกาศ”จะเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมการบินโดรนและยานบินระดับสูง รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) พร้อมทั้งสนับสนุนจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษา

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ
- เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการเดินอากาศ
- วิศวกรโครงสร้างอากาศยาน
- วิศวกรฝ่ายวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
- วิศวกรโครงการ
- วิศวกรเครื่องจักรใหญ่
- วิศวกรออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
- วิศวกรควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ 
โทร +66 2 329 8000
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/IAAIKMITL?locale=th_TH
เว็บไซต์ : https://www.kmitl.ac.th/event/วิศวกรรมการบินและอวกาศ-หลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ