หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

​" สายวิศวกร" อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน พร้อมเจาะลึกหลักสูตรสจล.

วันที่เวลาโพส 27 มีนาคม 66 15:47 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Industry
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต

วิศวกรรมระบบการผลิตคืออะไร ?
เป็นสาขาหนึ่งทาง วิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ความรู้ทาง วิศวกรรม เทคนิคทางสถิติ และความรู้ทางการจัดการ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ให้ได้ การผลิต ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลด้วยความประหยัดคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจุดแข็งของหลักสูตร
- เพื่อสร้างวิศวกรที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง
- เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสายการผลิต
- มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลและพัฒนาระบบการผลิต
- สามารถสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างและนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง
ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมระบบการผลิต ที่ สจล.
เป็นสถานศึกษาทางวิศวกรรมชั้นนำ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เราออกแบบหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างวิศวกรที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง เรามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ SEAGATE, TOYOTA, CPF และอีกหลาย ๆ บริษัท เพื่อให้นักศึกษาได้ทำวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม นักเรียนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้ประกอบอาชีพที่ต้องการในอนาคต

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- วิศวกรออกแบบ ( Design Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 19,000-22,000 บาท
- วิศวกรสายการผลิต ( Manufacturing Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
- วิศวกรวิจัยและพัฒนา ( R&D Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
- วิศวกรทั่วไป ( Staff engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000-50,000 บาท
- วิศวกรระบบจัดการคุณภาพ ( Quality management system engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
- วิศวกรโครงการ ( Project engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 25,000 บาท
- วิศวกรสนับสนุนงานด้านเทคนิค ( Technical Support Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 25,000บาท
- วิศวกรวิเคราะห์ระบบ ( System Analyst Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 – 22,000 บาท
- วิศวกรซอฟแวร์ ( Software engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 20,000-22,000 บาท
- วิศวกรฝ่ายผลิต ( Production engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 20,000-22,000 บาท
- วิศวกรบริการเทคนิค ( Service Engineer ) / เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 – 22,000 บาท
- นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ( Startup )

KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
โทร : 02-329-8271
Facebook : https://www.facebook.com/AMIKMITL
เว็บไซต์ :  https://shorturl.asia/SnDj8

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ