หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

ทันตแพทยศาสตร์ สจล. หลักสูตร DDS ระหว่างประเทศ

วันที่เวลาโพส 29 มีนาคม 66 14:17 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Health & Wellness
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตร Doctor of Dental Surgery

ทันตแพทยศาสตร์คืออะไร ?
ทันตแพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ บุคคลที่ประกอบอาชีพที่กระทำหัตถการดังกล่าวจะเรียกว่า ทันตแพทย์ ( dentist )จุดแข็งของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตร DDS ระหว่างประเทศ
- มีทักษะการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
- สามารถในการปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบ
- สามารถใช้ความรู้ด้านทันตกรรมเพื่อบริการชุมชน
ทำไมต้องทันตแพทยศาสตร์ ที่ สจล.
คณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นที่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมทักษะและความรู้สหสาขาวิชาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้นำด้านทันตกรรมในอนาคต มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้คนโดยตรงและส่งเสริมบริการทันตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับชุมชน
จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกที่มีความสามารถ
- นักประดิษฐ์/นักวิจัย: เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
- อาจารย์วิชาการและวิทยากร
- ผู้ประกอบการด้านทันตกรรม
- ผู้บริหารสถานพยาบาลในโรงพยาบาล/คลินิก
- ผู้นำองค์กรด้านสุขภาพ
- ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/DentistryKMITL/
เว็บไซต์ : https://curriculum.kmitl.ac.th/curriculum/doctor-of-dental-surgery-international-program/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด