หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

บริหารธุรกิจลาดกระบัง เรียนกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมโอกาสทำงานต่างประเทศ

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 66 11:11 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Creative Economy
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจคืออะไร ? 
ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกมากมาย ทั้งสังคมเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนั้น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารและจัดการ เพื่อให้สามารถทำงานแบบผสมผสานระหว่างฝ่ายเทคนิคในภาคธุรกิจกับการบริหารจัดการ จุดแข็งของหลักสูตร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการจัดการนวัตกรรม
- มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการการบริหารธุรกิจ
- มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับโอกาสฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ
ทำไมต้องบริหารธุรกิจที่ สจล.
เพราะบริหารที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นและท่านจะหาจากที่อื่นไม่ได้ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการจัดการนวัตกรรมจากความเข้มแข็งในด้านนี้ของ สจล. ที่จะส่งต่อให้นักศึกษาของเรา…
- มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการการบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม การจัดการอุตสาหกรรม
- มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับโอกาสฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสหกิจศึกษากับหน่วยงานชั้นนำในภาคธุรกิจ

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
อาชีพที่สามารถประกอบได้ เช่น ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย โดยสามารถทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/MBA.KBS.KMITL/
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/xoyP3

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด