หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

​ครุศาสตร์การออกแบบ พร้อมสร้างรากฐานครูช่างอุตสาหกรรม

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 66 14:27 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Creative Economy
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ

ครุศาสตร์การออกแบบคืออะไร ? 
เรียนรู้วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาครุศาสตร์การออกแบบ และการศึกษาด้านครุศาสตร์การออกแบบให้มีคุณภาพตามความต้องการ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดแข็งของหลักสูตร
- กระบวนการ “Learning how to Learn Design”
- เน้นเนื้อหาและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เข้มข้นในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการออกแบบอย่างบูรณาการ
- เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและวางรากฐานครูช่างอุตสาหกรรมสายวิชาครุศาสตร์การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาชีวศึกษา

ทำไมต้องครุศาสตร์การออกแบบ ที่ สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งพัฒนา “นวัตกรทางการศึกษา” ไปพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- ครูช่างอุตสาหกรรม ครูศิลปะและครุศาสตร์การออกแบบ ( Teacher or Lecturer )
- นักฝึกอบรมด้านครุศาสตร์การออกแบบ หรือนักวิชาครุศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Trainer or Product Designer )
- นักวิชาครุศาสตร์การออกแบบตามความต้องการ ( Contemporary Designer )
- นักวิชาการประกันคุณภาพครุศาสตร์การออกแบบ ( Design Quality Assurance )
- นักวิชาครุศาสตร์การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ ( Design Process Improvement )
- นักวิชาการทดสอบครุศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Design Tester )
- นักวิชาการบูรณาครุศาสตร์การออกแบบ ( Design Integrator )
- ผู้ประสานงานโครงการครุศาสตร์การออกแบบ ( Coordinate Design Project Manager )
- ผู้ประกอบการและจัดการงานทางด้านการออกแบบ ( Design Management and Entrepreneurs )
- ที่ปรึกษาโครงการ ( Project Adviser )


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/xnkO0

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด